Jernbane Narvik - Harstad

Ordførerkandidat for Narvik SV, Vegard Lind-Jæger

Ordførerkandidat for Narvik SV, Vegard Lind-Jæger Foto:

Av
DEL

LeserbrevSV har i flere tiår argumentert for realisering av Nord-Norgebanen. Dessverre har vi altfor ofte kjempet for døve ører. Mange partier har vært lunkne og til dels motstandere av tidenes viktigste nordnorske samferdselsprosjekt.
Nå ser det heldigvis ut som at den politiske vinden er i ferd med å snu. Stadig flere partier lover å kjempe for snarlig realisering av Nord-Norgebanen. Selv FrP som bare for et par måneder siden kjempet mot – synes nå i valgkampen å være positiv. Vi satser på at det varer også etter valgkampen.

Argumentasjonen for jernbane fra Fauske til Tromsø, Nord-Norgebanen , er velkjent og skal derfor ikke gjentas her. I utredningen og derbatten omtales ofte i en bisetning – «en arm til Harstad via Narvik». For alle oss som bor og arbeider i Sør-Troms og Ofoten er det nå all grunn til å være våkne og aktive. Kostnadene ved en Nord-Norgebane er av mange påstått å være altfor store. Da er det grunn til å frykte at man i en endelig løsning vil være opptatt av muligheter for innsparinger. Et jernbanetilbud gjennom indre Troms og fram til Tromsø vil være en selvfølgelighet, men vil «en arm» i Sør-Troms og Ofoten være det?

For Harstad og Sør-Troms vil en sammenhengende bane via Evenes til Narvik og videre til Sverige være svært viktig – både med tanke på varetransport og persontransport. Etter den nye regionreformen må vi i felleskap og for enhver pris unngå at Ofoten og Sør-Troms havner i en blindsone mellom et stadig voksende Bodø-område og et tilsvarende Tromsø-område med nytt fokus mot Finnmark.

Det har vært en fantastisk oppblomstring i reiselivsvirksomhet og turisme i Lofoten og i Tromsø i området. Naturmessig sett burde Narvikområdet og Sør-Troms ha minst like gode forutsetninger for kraftig økning i reiselivsnæringene. Det vi så langt har sett er at Ofoten og Sør-Troms hver for seg på mange områder blir for små til å nå ut og få oppmerksomhet utenfor Norges grenser. Begge regionene vil ha alt å vinne på ei felles satsing på næringsutvikling innenfor flere områder.
En jernbaneforbindelse der Narvik-regionen og Sør-Troms-regionen med Harstad knyttes opp mot hverandre med videre forbindelse ut i verden via Sverige vil ha svært stor betydning i framtida. Med stadig strengere miljøkrav til flytrafikk blir jernbane desto viktigere framover.

Harstad SV og Narvik SV vil i tida framover sette fokus på viktige samarbeidsrelasjoner mellom byene Narvik og Harstad og omlandet rundt. I første omgang handler det om et endelig vedtak om realisering av en Nord-Norgebane der aksen Harstad –Narvik er med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags