Jernbanebygging i Nord-Norge

Av
DEL

LeserbrevDet er ingen overraskelse i Tromsø-ordførerens forsøk på å prioritere jernbane fra Tromsø til Narvik og svensk jernbanenett. Tromsø ønsker å tilrive seg tilgangen til svensk jernbanenett i Narvik. Om innsatsen hadde dreid seg om større nytte for landsdelen kunne denne politikken hatt mening. Det er ikke tilfelle, desverre!

ARE-toget ble etablert i 1993 etter en avgjørende innsats fra lokalt fagmiljø og vedtak av Statsråd Kjell Opseth. Godt samarbeid med svensk trafikk-myndighet gav tillatelse til norsk jernbanetransport gjennom Sverige mellom Narvik og Oslo. I tiden fra 1993 til 2019 har transport-volumene gjennom Sverige vokst betydelig.

ARE-transporten fungererer meget godt med effektive jernbane-terminaler i Kiruna og Narvik. Disse to terminalene betjener i dag store områder i Finnmark, Troms og Nordre Nordland.

Den kommende Nord-Norgebanen er en sammenhengende jernbane fra Fauske til Narvik og Tromsø med sidearm til Harstad/Vesterålen.

Jernbane langs hele strekningen fra Trøndelag til Tromsø vil skape en moderne og sikker transportkorridor. Det er faktisk det nordnorsk jernbanebygging handler om, begrunnet i et voksende næringsliv i vårt nordlige Norge.

Som kjent er Nordlandsbanen i særdeles dårlig forfatning. Moderniseirng av Nordlandsbanen er helt nødvendig. Videreføring av jernbanen fra Fauske til Narvik tilknyttet en dobbeltsporet Ofotbane vil gi stor samfunnsnytte i regionene nord, sør og vest for Narvik.

PRIORITERING.
1. Dobbeltspor Ofotbanen
2. Oppgradering og elektrifisering av Nordlandsbanen
3. Forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske til Narvik
4. Videreføring av Nord-Norgebanen til Tromsø
5. Sidearm til Harstad og Vesterålen

REIDAR CARLSEN
Tidligere rikspolitiker Reidar Carlsens (nasjonens første fiskeriminister) satte en utrolig og uventet stopp for jernbanebygging nord for Bodø i 1962. Videreføring av Nordlandsbanen og Nord-Norgebanen har deretter stått stille.

Det er mange som kan stilles til ansvar for mangelfullt engansjement for jernbanebygging i landsdelen. Områdene omkring Bodø og Rana ser ikke behovet for likeverdig transportinfrastruktur for resten av landsdelen. Den holdningen er i ferd med å endres.

I løpet av kort tid er videreføring av jernbane fra Fauske – Narvik – Tromsø blitt et krav blant en betydelig del av befolkning og næringliv. Et stort flertall ønsker Nord-Norgebanen realisert. Nå er det regionalt samarbeid og samhold som teller, - og tilslutning fra departement og Storting.

NORD-NORGEBANEN REALISERES
Landsdelen nord for Fauske står nå for tur til realisering av Nord-Norgebanen. Byene Tromsø, Harstad og Narvik med tilhørende regioner vil erfare merkbar næringsutvikling og vekst.

En sammenkobling av Nordlandsbanen til en dobbeltsporet Ofotbanen vil kunne gi betydelig nytteeffekt for næringsliv og samfunn i Nordre Nordland/Sør-Troms. Nytteeffekten bør utredes.

NASJONAL SIKKERHET
En sammenhengende jernbanekorridor på norsk jord fra Trøndelag til Tromsø har særdeles stor betydning for nasjonal samfunnsikkerhet og ikke minst for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er kun forlengelsen av jernbanen Fauske - Narvik som kan ivareta disse svært viktige hensyn.

NYE EU - KRAV
Nye EU-krav kan komme til å tvinge fram Nord-Norgebanen. Nye miljøkrav i EU krever at 50 prosent av langtransport skal over på sjø eller jernbane innen 2050. EU – bestemmelsene kan komme til å sette fart i videreføring av Nordlandsbanen og Nord-Norgebanen.

BEFOLKNINGS-GRUNNLAGET
Folketallet i regioner og kommuner er viktige forutsetninger for investering i jernbane.
Pr 1. januar 2019 er folketallene slik:
Trøndelag: 460 783
Nordland: 243 385
Trøndelag og Nordland: 704 168
Troms: 167 202 - Befolkningen i Troms utgjør kun 24% av folketallet i Trøndelag og Nordland.
Norrbotten: 250 500

EKSISTERENDE JERNBANER OG NYE JERNBANER PÅ NORDKALOTTEN.
Nye jernbaner skal bygges til Pajala i Sverige og Kolari og Sodankylä i Finland. Det er på høy tid at jernbane fra Fauske til Narvik blir realisert. En norsk nasjonal jernbane må prioriteres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags