Stenseng og jernbane i nord

Av
DEL

LeserbrevDette var en ganske kategorisk og mangelfull uttalelse. For meg ser det ut til at Stenseng tar med de argumentene som «passer», og utelater andre, viktige momenter i saken. Jeg må ha lov til å ha assosiasjoner som bringer inn ordet «bestillingsverk» uten at det innebærer beskyldninger om noe mer enn det.

Persontrafikk: Dette emnet vektlegges, men er kanskje ikke det viktigste. I innlegget vektlegges persontrafikken og økonomien rund det emnet, basert på hvor mange som bor i Nord-Norge. Det blir helt feil. Her er en sterkt økende turisme både av nordmenn og utlendinger. Dessuten finnes det neppe sammenlignbare eksempel verken her i Norge eller andre steder.

Frakt av fisk: Dette er viktig. Emnet er berørt, men nokså overfladisk. Den fisken som mer eller mindre er stjålet og bringer penger til Oslo øst skal snarest mulig tilbakeføres til de som eier fisken. Da kan vi også få til en vesentlig mer miljøvennlig transport enn nåtidens varianter der man flyr fisk til og fra Kina eller transporterer til og fra Polen med livsfarlig tungtransport på en E6 som er uegnet til formålet. Jeg oppfordrer både Stenseng og samferdselskomiteen til å kjøre E6 en februarkveld.

Finansiering: Stenseng er bekymret for at staten må finansiere prosjektet og dermed belaste skattebetalerne i andre deler av landet. Hvem har finansiert de andre norske jernbanestrekningene? Dernest må jeg minne om at det årlig «eksporteres» fiskeverdier for multimilliarder fra Nord-Norge. Ellers stusser jeg over det stadig tilbakevendende argumentet om overopphetet økonomi hvis man bruker av oljefondet. Hvis problemet er så enormt stort, hvordan er problemet hvis utbyggeren ikke er norsk. Ikke for at jeg ønsker det, men….. ja, så svar da mann.

Miljø: Miljøproblemet har vel nå blitt så aktuelt og så maktpåliggende at man ikke kan overse det. Stensengs avsnitt om 0,2% reduksjon i utslipp er tendensiøst skuffende lite relevant i saken. Hvor stort blir for eksempel dette prosenttallet hvis man relaterer det til redusert utslipp av tungtransporten på E6? Nær 100%?
Infrastruktur: Er en del av hensikten med oljefondet å sørge for bedre infrastruktur for både oss kommende generasjoner?

Nordområdestsing: Et uttrykk men bruker i festtaler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags