Johnny Finstad (Høyre) blander kortene

Av
DEL
Leserbreviv>

I et innlegg på nettsida til Høyre i Nordland (03.12.18) påstår stortingsrepresentant Johnny Finstad at sivile løsninger blir stemplet som en trussel mot fellesskapet og velferdsstaten. Det må være Finstad selv som har kommet på denne stemplingen, for jeg har aldri hørt noen omtale frivillig sektor slik som Finstad gjør i dette innlegget. For å si det mildt: Johnny Finstad blander kortene.


Det Finstad kaller sivile tjenester og løsninger, er det det fleste av oss kaller frivillig sektor, en samlebetegnelse for frivillige organisasjoner. Det kan være idrettslag, hjelpeorganisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Kirkens Bymisjon for å nevne noen. Det kan også være folk som slår seg sammen i et fellesskap for å oppnå felles mål, eller for å jobbe sammen for noe de tror på. Etter min oppfatning er disse organisasjonene et viktig tilskudd i et trygt og demokratisk samfunn. De dekker gjerne menneskenes behov for å engasjere seg i noe utenom jobben. Ikke alle har jobber hvor de får bruke hele seg, mens de i organisasjonslivet og på fritida får brukt kvalitetene sine på en annen måte. Dette er utelukkende bra for folkehelsa og samfunnet.


Etter hvert i innlegget nærmer Finstad seg sitt egentlige budskap. Han begynner å snakke om private tjenester og profitører. Han skriver om de 23 000 virksomhetene i Norge med 1-49 ansatte som leverer helse- og velferdstjenester til det offentlige. Han mener disse stemples som velferdsprofitører, og legger til at disse er en del av det sivile fellesskapet.


Her blander Finstad kortene. Disse virksomhetene leverer ikke sivile tjenester. De kalles heller ikke velferdsprofitører. Med mindre de bevilger seg sjøl veldig høy lønn og store inntekter. Det er de store nasjonale, og gjerne internasjonale, velferdskonsernene som vi på venstresida kaller velferdsprofitører. De som tjener seg styrtrike på offentlig finansierte tjenester, som igjen kommer fra våre skattepenger. Det kan være innen barnevern, barnehage, sykehjem og rusomsorg. De har gjerne navn som Aleris, Norlandia, Unicare, Læringsverkstedet og FUS-barnehagene. Eierne av disse ligger både på inntekts- og formuestoppen i Norge (se frifagbevegelse.no 14.11.18 – om lønna til toppene innenfor kommersiell velferd).


De ideelle organisasjonene som for eksempel driver sykehjem, skvises ut av disse store kommersielle selskapene. Det er ikke et ønske fra Fagforbundet og de rødgrønne partiene at disse velferdsaktørene, med røtter i frivillige organisasjoner, forsvinner fra helse- og omsorgstjenestene. Tvert imot. Det er de borgerlige partiene, med Høyre og FrP i spissen som legger til rette for at de store skal vokse seg enda større, og at de små taper.


Fagforbundets medlemmer jobber i både offentlige, kommersielle og ideelle virksomheter. De gjør en stor og flott jobb uavhengig av hvor de er ansatt. Vårt mål er at de også skal verdsettes likt med hensyn til lønn, pensjon – og arbeidsvilkår.


Fagforbundet mener at Johnny Finstad bevisst feilinformerer når han bruker begrepet sivilsamfunnet og sivile tjenester, sammen med offentlige og private tjenester og velferdsprofitører. Hvis ikke er det noe vesentlig han ikke har fått med seg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags