Fra NSB til SJ på Nordlandsbanen

Av
DEL

LeserbrevSveriges svar på NSB (beklager, men Vy er ikke i mitt språk), SJ, skal fra neste år drifte Nordlandsbanen. De lover gull og grønne skoger, men ifølge svenske togpassasjerer bør dette tas med flere klyper salt. En fersk kundeundersøkelse viser at de mener at SJ er upålitelige og lite punktlige.
Samferdselsminister Dale fra FrP skryter av at de sparer fem milliarder. Økonom og seniorforsker, Eric Nævdal, mener det er ytterst tvilsomt. Han minner om at NSB selger sine tjenester til staten, kjøper mange tjenester fra andre statlige selskap og at overskuddet går til staten. Han kommenterer punktet i avtalen der leie av tog faller over tid på grunn av slitasje slik: «Hvis staten forventer å spare penger fordi togene blir eldre og mer slitt, da driver du med ønsketenkning.»

Ødeleggelsen av NSB har gått gjennom mange faser. Her gjelder det å holde tunga beint i munnen: Først ble skinnegangen overført til Jernbaneverket. I 2016 ble utdanninga lagt under Jernbanedirektoratet og teknisk del ble til Bane NOR. Så ble Bane NOR delt inn i Bane NOR og Banedrift. Selskapet Nye Tog eier togene, Mantena har vedlikeholdet, Entur har ansvaret for billettsalg og å tilby reiseplanlegger og Bane NOR Eiendom forvalter eiendommene. NSB som har blitt til Vy, til en kostnad på 280 millioner, har blitt et slags bemanningsselskap som også eier selskapet Nettbuss, godsselskapet Cargonet og det svenske Tågkompaniet.

Fordelen med å kappe NSB i mange småbiter sett fra toppen, er at da kan man ansette enda flere godt betalte direktører og byråkrater. Antallet direktører har økt fra 11 til 49, og de seks toppsjefene tjener i snitt 3,2 millioner. I tillegg kommer advokater og økonomer som kan lage anbud. Alt dette koster, og da må man selvsagt kvitte seg med folk som jobber på golvet, og som har lang praktisk erfaring. Etter hvert kan man sikkert også få ned utgiftene til lønn og pensjon ved å ansette mer uerfarne folk som ikke er organisert.

Så tilbake til utgangspunktet: Blir Nordlandsbanen og andre jernbanestrekninger bedre og raskere av dette? Alle som reiser med Nordlandsbanen vet at hovedproblemet er gammel og dårlig skinnegang som gir lav gjennomsnittsfart, og at det er alt for få kryssingsspor slik at toget blir stående å vente på møtende tog. Derfor er det her det må satses, og diesel må skiftes ut med mer miljøvennlig drivstoff. Der har SINTEF laget en rapport som viser at Nordlandsbanen egner seg svært godt til prøveprosjekt med hydrogenlokomotiv. Det er også langt billigere enn elektrifisering. Regjeringas anbudsutsetting og oppsplitting er et blindspor som ødelegger for en framtidsrettet jernbane. Hvis Stortinget vedtar EUs jernbanepakke 4 kan dette ikke reverseres uten å si opp EØS-avtalen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags