Tidlig innsats i gode barnehager

Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Rallarn barnehage, her med Narvik Høyres Ann-Tove Dalhaug.

Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Rallarn barnehage, her med Narvik Høyres Ann-Tove Dalhaug. Foto:

Av
DEL

MeningerMandag 5. august var kunnskap-og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Rallar’n barnehage. Her fikk vi veldig god orientering fra styrer Ragnhild Opdahl om barnehagens arbeid generelt og i forhold til tidlig innsats spesielt. Det ble også litt tid til samtale og lek med barna og latteren satt løst som bildene viser !

Høyre er opptatt av tidlig innsats, at barn får det tilbudet de trenger tidligst mulig uansett hvilke utviklingsområder vi snakker om. Narvikbarnehagene leverer gode kvalitative tjenester og har tilnærmet dekning av barnehagelærere ( 37% pr. 31.12.18) i forhold til landsgjennomsnittet (40% pr.31.12.18) jfr. undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet.

Kvalifisert personale er nøkkelordet for gode barnehagetilbud og jeg har bekymring i så måte vedr. tilstrekkelig antall barnehagelærere i de private barnehager og kostnader rundt pedagognormen.

Tilskuddsmodellen som kommunen bruker, for å beregne tilskudd til de private barnehager, har behov for revidering og Narvik Høyre vil se til at ny tilskuddsmodell for vår nye kommune kommer på plass tidlig i neste kommunestyreperiode. Spesielt knyttet til at kommunen pr. d.d beregner tilskudd ut i fra kommunale barnehagers regnskap to år tilbake. Det må også jobbes mot sentrale politikere for å vurdere ytterligere kompensasjon til hele barnehagesektoren p.g.a. innført pedagognorm.

Narvik Høyre har også programfestet at fremtidig barnehageutbygging også kan gjennomføres av private og ideelle aktører. Pr.d.d bestemmer det kommunale regelverket at nye barnehageplasser må forhåndsgodkjennes i forhold til tilskudd. Det igjen betyr at kommunen kan takke nei til en ny privat barnehage hvis denne ønsker å bygge nytt bygg med noen flere barnehageplasser enn «gammelbygget». Slik kan vi ikke ha det ! Å mjuke opp regelverket her vil gi oss muligheten til nye barnehagebygg i privat regi og det fortjener barna våre. Narvik Høyre ønsker også muligheten for fleksibelt barnehageopptak og vil ha utredet kostnadsbildet her. Vi bør ta oss råd til å la noen barnehageplasser stå ubesatt i perioder og la våre 1-åringer begynne i barnehagen når foreldrepermisjonen faktisk er over.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags