Positiv utvikling i hele kommunen

Kjøpsvik.

Kjøpsvik.

Av
DEL

LeserbrevNye Narvik kommer til å bli en kommune med mange tettsteder i tillegg til Narvik by. De er viktige hver for seg og de er viktige sammen. Stedene er viktig for bolyst, tilgang på varer og tjenester, og viktig for folkehelsen. Levende lokalsamfunn er viktig for Narvik SV og for folkene som bor der.

Videre utvikling av Bjerkvik sentrum, Ballangen sentrum, Kjøpsvik sentrum og Narvik sentrum må skje med hjelp av innbyggerne og lokalt næringsliv. Narvik SV ønsker å bidra til at også kommunen har en klar holdning til hvordan vi som tilretteleggere kan bidra til dette.

Det nye kommunestyret skal utarbeide en ny kommuneplan. Dette overordnede planverket viser retning for kommunen de neste 12 årene. SV skal i dette arbeidet kjempe for at kommunen blir en avgjørende partner i utviklingen av tettstedene i kommunen.

Vi skal jobbe for gode møteplasser i offentlige rom. Det stimulerer til aktivitet og til lokal handel. Et godt sted å bo er mange ting. Det kan være der det er godt å gå med barnevogn eller rullator, der man kan øve seg med støttehjul og der ungdom kan møtes når skjermtida er brukt opp. Sånne ting kan kommunen tilrettelegge for, og det vil vi i SV bidra til at kommunen gjør.

Det er innbyggerne som vet hva som gjør “sitt sted” attraktivt, men vi ønsker at den nye kommunen skal jobbe langsiktig og strategisk for å skape gode steder som innbyr til møter mellom folk, tilgang på tjenester, mulighet for fysisk aktivitet og ivaretakelse av identitet og kultur. Narvik SV skal gjøre sitt for at kommunen skal være forutsigbar, innovativ og en lojal pådriver i dette arbeidet.

Narvik SVs årsmøte 2019

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags