Snu Monica, snu!

Bilde av Ann-Chatrin Braseth fra aid

Bilde av Ann-Chatrin Braseth fra aid

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevStatsråd Monica Mæland fra Høyre gir ikke ved dørene, og i hvert fall ikke når det gjelder grensedragningen for nye Narvik og nye Hamarøy kommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Staten) har som kjent anket kjennelsen fra Ofoten tingrett som slo fast at fellesnemnda er en rettslig part når det gjelder den mye omtalte og lite fredsskapende grensedragningen gjennom Tysfjord for de to nye kommunene.

La det være sagt; vi er alle innforstått med at Staten er i sin fulle rett til å anke kjennelsen inn for lagmannsretten. Dette er heller ikke historien om kommuner som ikke vil bli slått sammen med andre for å bli “større og sterkere”. Men…

Det er lov å ha troen på våre makthavere og tiltro til at de fatter kloke beslutninger på vegne av fellesskapet. Det har ikke Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet initiert av statsråden gjort i dette tilfellet. I grensedragningsspørsmålet for nye Narvik og nye Hamarøy kommuner valgte Mæland oppsiktsvekkende nok å tilsidesette anbefalingen fra sin egen Fylkesmann i Nordland og følge rådgivere bestående av politikere fra Felleslista i Tysfjord, Sametinget og Hamarøy kommunestyre. Det har naturlig nok skapt et oppstyr uten like og en dyp splittelse i befolkningen - og i regionen uten at statsråden ser ut til å ta noen notis av at hun ga enkelte politikere og en gruppering et fortrinn mens andre ble plassert “på gangen” i denne prosessen.

Det har gått over ett år siden statsråd Mæland sa D der Fylkesmannen sa B, og splittelsen blant innbyggerne er ikke blitt mindre, men politikerne har sakte men sikkert nærmet seg hverandre. Snakket på bakrom, på hytteturer, på kjøpesentre eller i konferansesaler på hoteller eller rådhus. Kommunestyrerepresentanter og Høyre-politikere på Hamarøy har etter hvert fått erfare at verden ikke er så sort/hvit som de ble presentert for av Felleslistas politikere på Tysfjords vestside. Det var grunn til å håpe og tro at den tilnærmingen som har skjedd på lokalt og regionalt plan mellom politikere, kunne fått også en statsråd - og hennes statsminister til å lytte til folket. Til å sikre den nødvendige distansen som fører til kloke beslutninger. I stedet opplever vi at Mæland setter hele sitt juridiske apparat i høyeste beredskap for å tjore halve Tysfjords befolkning til samme mast som Felleslista og dets tilhengere. Vil dere ikke så skal dere akseptere, er statsrådens omkved.

“Vi må ha respekt for demokratiets spilleregler!”

Joda, dette har vi da lært både i grunnskolen og på videregående skole. Vi ønsker å følge de politiske spilleregler. Men når noen er gitt forrang til statsrådens kontor uten at Mæland har forholdt seg til de samme “spilleregler” som Fylkesmannen, blir ikke dannelsen av de nye kommunene preget av ro og fremtidshåp. Delingen og sammenslåingen blir preget av forbannelse. Og det er et dårlig utgangspunkt. Ennå mer forbannet blir vi når vi ikke ser noen tegn til å lytte til de som ble “fortiet” når den nye grensen for de to kommunene i Nord-Salten og Ofoten skulle tegnes.

Mæland vil ha prøvet om fellesnemnda kan anses som en rettslig part til Staten i grensedragningssaken gjennom Tysfjord. Saken vil gå sin gang i rettssystemet.

Men vi står foran et kommunevalg, og jeg håper maktarroganse står ved fall og at velgerne nå viser den samme maktarroganse tilbake.

Statsråd Monica Mæland kunne i fellesskap med politikerne i fellesnemndene for nye Narvik kommune og nye Hamarøy kommune kommet opp med en utenomrettslig løsning som gagner de nye kommunene på en måte som kunne bidratt til at de kunne møtt 1.januar 2020 med fremtidstro og en rettferdig fordelingsnøkkel av arealer og midler.

Å sende statsminister Erna Solberg ut på sjarmoffensiv i valgkampen i vårt område vil ikke hjelpe Høyre. Det ville en kuvending fra statsråd Monica Mæland i denne sak.

Statsråden brukte overgrepene i Tysfjord i sin argumentasjon i grensedragningssaken - fra Stortingets talerstol. Mæland bør nå bidra til at innbyggerne i en sårbar kommune ikke drar med seg en koffert med ufred inn i sin nye kommune, men heller være den brubyggeren som folket i denne regionen sårt trenger. Ved å dra denne saken inn i lagmannsretten bidrar statsråd Monica Mæland og hennes regjering til ytterligere uro og hat i vår region. Hat fordi noen i året før vi fylte 150 år - og i de to siste årene før vi gikk inn i to nye kommuner fikk en grenseløsning som ikke var tuftet på alle innbyggernes syn på hvordan en felles god framtid burde se ut. Statsrådens beslutning i grensespørsmålet ble tatt etter å ha gitt noen i befolkningen fortrinn til statsrådens kontor. Slikt blir det bråk av, og slikt blir det færre stemmer til Høyre av.

Godt valg!

Av Ann-Chatrin Braseth, Narvik Sp

Ann-Chatrin Braseth

Innbyggerinitiativet Nye Narvik kommune - alternativ B og 2.kandidat Narvik Sp

Kjøpsvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags