Til nye Narvik kommune – tenk bibliotek!

Av
DEL

LeserbrevNorsk bibliotekforening Nord er opptatt av bibliotekutvikling i den nye kommunen. Vi vil derfor sette søkelys på bibliotekets rolle når den nye kommunen nå er i støpeskjeen.

Det skal være et folkebibliotek i hver kommune – det sier Bibliotekloven. Opplæringsloven sier “Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.”

Biblioteket er en uavhengig møteplass – det er et rom hvor vi kan møtes i en tid der postkontor og bankfilial er lagt ned. Biblioteket stimulerer til offentlig samtale og debatt. Bibliotek er kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Kommunesammenslåing medfører sentralisering av administrative tjenester. I mange lokalsamfunn vil bibliotekene være den eneste offentlige tjenesten. Da blir bibliotekene enda viktigere som møteplasser lokalt. Et bibliotek som det satses på vil bidra til by- og tettstedsutvikling ved å være en viktig identitetskaper for lokalsamfunnet, skape bærekraftige og gode lokalsamfunn og til å utjevne sosiale forskjeller. I en presset kommuneøkonomi er det lett å kutte på tjenester som ikke er lovpålagt, samtidig kan bibliotekene fylle roller som utviklere av lokalsamfunnene våre.

Norsk bibliotekforening Nord tenker også på samisk litteratur- og kulturformidling. Den lulesamiske bokbussen fungerer som et rullende bibliotek/møteplass enn så lenge. Vi oppfordrer den nye kommunen til å ta ansvar for samisk formidling videre.

Biblioteket i nye Narvik kommune må være tilstede i hverdagen vår – hvordan vil den nye kommunen sikre at alle innbyggere (skoleelever, nye landsmenn, pensjonister, foreldre og barn) i kommunen får tilgang til bibliotek?

Tenk bibliotek! Bruk biblioteket for å utvikle kommunen og lokalsamfunn, og behold møteplasser!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags