Ja-kommuner gir flere jobber

Av

Høyre diskuterer gjerne hvilke politiske tiltak som er best for distriktene. En ting er i alle fall sikkert, Norge fungerer best når by og land spiller på lag.

DEL

LeserbrevHøyres distriktspolitikk har samme utgangspunkt som partiets øvrige politikk: Samfunnet bygges best nedenfra og verdier må skapes før de kan deles. Gode velferdstjenester krever høy verdiskaping i privat sektor. Det denne som betaler for velferden vår.


Med en arbeidslivspolitikk som får flere i arbeid og en næringsvennlig kommunepolitikk styrker vi jobbskapingen over hele landet. Når bygd og by knyttes sammen med rekordsatsing på samferdsel og infrastruktur, legger vi grunnlaget for å ta hele landet i bruk. Høyres distriktspolitikk handler om så mye mer enn overføringer og særtiltak. Alle distrikter må få lov til å utvikle egne ressurser og muligheter. Stortinget kan ikke vedta at folk skal bo i distriktene.

Men, det vi kan gjøre, er å føre en politikk som gjør at arbeidsplasser skapes, og næringslivet styrkes. Muligheten til å få seg en jobb og gode velferdstjenester er en forutsetning for at folk skal ønske å bo i kommunen. Da trenger vi innovative kommuner som er på tilbudssiden og leverer det de skal av både infrastruktur, barnehageplass, skole, kulturtilbud og eldreomsorg. Summen av alt dette er bolyst. Folk skal ikke bare jobbe et sted, de må trives også.

Kommunereformen har møtt mye ufortjent motstand, særlig fra Senterpartiet. Deres tilnærming til distriktene er tungt forankret i en foreldet tankegang om det bare er overføringer fra staten som får distriktene til å blomstre. Så enkelt er det ikke. Særtiltak og tilskudd skaper ikke bolyst og vekstkraft, det skaper avhengighet og maktesløshet.

Akkurat nå er den største utfordringen i mange kommuner mangel på arbeidskraft. Derfor er vi til en viss grad avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Da er det heller ikke lurt av Senterpartiet å ville si opp EØS-avtalen. Den sikrer oss, i tillegg til et enormt viktig marked for eksportnæringene våre, også arbeidskraft som er gull verdt for distriktene.

En Høyreordfører er beste garanti for å få til flere ja-kommuner med nyskaping og utvikling. I en slik kommune får de kommunale og de private initiativene sammen gjøre kommunen til et best mulig sted for flest mulig mennesker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags