Ja i «ja-byen» til lukket oppdrett

Arkivfoto Ofotfjorden.

Arkivfoto Ofotfjorden. Foto:

Av
DEL

LeserbrevNå skal visstnok Narvik bli en enda mer ”ja-kommune”. Det kan høres forlokkende ut, men har ikke vi i Narvik ofte vært positive og sagt” ja” til mye? Uten å henvise til og da samtidig ripe opp i spesielle forhold så har det ikke alltid resultert i et positivt utfall for byens ve og vel.

Det skal arrangeres ”havbrukskonferanse” i Narvik. Er ikke dette egentlig et ”ja-prosjekt” for mer oppdrett i åpne anlegg i Ofotfjorden? Foreløpige signaler fra det såkalte oppdrettsvennlige miljø både fra lokalt og nasjonalt hold kan tyde klart på det.

I Ofoten er det fortsatt stor motstand mot oppdrett og da i særdeleshet mot åpne oppdrettsanlegg!

Naturvernforbundet har i sitt siste landsmøtevedtak fremmet det absolutte kravet: ”lukk oppdrettsanleggene”

Dette støttes fra et bredt faglig hold!

Her bare noen få av de mange vektige grunner for det:

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018 utgitt av Havforskningsinstituttet (HI) uttaler følgende:

”For lakseoppdrett i åpne merder inngår en rekke potensielle skadelige påvirkninger på miljøet utenfor merden som overføring av parasitter, bakterier og virus til ville populasjoner; genetisk påvirkning av ville laksebestander; effekter av utslipp av næringsstoffer og organiske artikler; effekter av legemidler og andre fremmedstoffer på andre organismer; økologisk interaksjoner med andre arter”.

Ole Bendik Dale, forsker ved Veterinærinstituttet sier:

”Hvorfor dør det så mange fisk i fiskeoppdrettsanleggene? Dette trenger vi mer forskning på, mener Dale.” – Vannet strømmer fritt gjennom merdene og oppdretterne har liten kontroll med lakselus eller sykdommer. Mye kan gjøres med å forbedre lokalisering og drift, men dette er noe bedrifter og forvaltningsmyndigheter må løse i felleskap”

Slik kan vi fortsette oppramsningen av de mange mer eller mindre negative miljømessig forhold denne næringen påfører våre fjorder.

Oppdrettsselskapene må ganske enkelt tvinges til å forlate disse primitive produksjonsmetoder i åpne merder. I dag flyttes disse rundt omkring i fjordene, sprer ytterligere forurensninger og beslaglegger store sjøarealer.

Lukkede anlegg medfører også at disse etableres på et permanent produksjonssted.

Derfor sier ”Ja-Byen” selvfølgelig ”JA” til: ”lukkede oppdrettsanlegg”.

Det kan skape både enda flere og miljøvennlige arbeidsplasser.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags