Rødt Narvik vil ha fullverdig fødeavdeling hele året

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Også i 2019 ble fødeavdelingene i Harstad og Narvik vekselvis sommerstengt. Fødeavdelingen ved UNN Narvik ble stengt i perioden 24. juni til 22. juli, mens fødeavdelingen i Harstad ble stengt fra 22. juli til 19. august. Fra 19. august vil begge avdelingene igjen være i full drift.

Selv om UNN informerer de gravide fortløpende gjennom både skriftlig og muntlig kommunikasjon, og ambulansetjenesten i UNN er godt kjent med prosedyrene, er dette ikke godt nok.

Beslutningen om sommerstenging av fødeavdelingene er gjort med bakgrunn i kravene i den nasjonale veilederen ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen” fra 2010. Veilederen stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning enn tidligere, også i sommerferien. Men hva gjør UNN for å få dyktige vikarer i sommerferien?

For noen år siden ble det sommerstengte fødeavdelinger en måned annet hvert år i Harstad og Narvik til stor kamp fra ikke minst Aksjonskomiteen for Narvik sykehus.

Nå er det altså blitt sommerstengt en måned på hvert sykehus til sammen 2 måneder hver sommer.

Rødt Narvik vil ikke godta at føde og barsel blir salderingspost i UNN.

- Fra Kjøpsvik er det 2-3 2 timer å kjøre til Harstad sykehus f.eks.

- Lovpålagt jordmorfølge er ikke garantert.

- Antallet som føder under transport ligger nå på mellom 350 og 400 hvert år på landsbasis.

Helseforetaksmodellen er til dels skyld i dette, systemet som har gitt grobunn til bunadsgeriljaen og kampen for lokalsykehusene.

Fra sykehus til helseforetak

Omdannelsen fra sykehus til helseforetak i 2001 innebar tre avgjørende endringer i måten det offentlige helsevesenet i Norge ble organisert, finansiert og styrt på. Det første var at eierskapet til sykehusene ble sentralisert fra fylkeskommunene til staten.

- Den andre var at budsjettstyringen og kontantregnskapet ble byttet ut med forretningsregnskap.

- Det tredje var at folkevalgt styre ble byttet ut med konsernstyrer. Sykehus var blitt butikk.

Organiseringen av sykehus i helseforetak er selve drivkraften for at forretningsprinsipper, privatisering og lønnsomhet er styrende i prioriteringene i det offentlige helsevesenet i dag.

Mens et sykehus skal imøtekomme befolkningens behov for helsetjenester, skal et helseforetak gjøre det som er lønnsomt.

Et sykehus og et helseforetak er altså ikke det samme. Stortinget bevilger penger ut fra politiske mål, mens styring, organisering og finansiering i konsernledelsen i helseforetakene handler om lønnsomhet.

Derfor kan Helseministeren frasi seg ansvaret og peke på styrene, direktørene osv når folk reagerer på bl. sommerstenging.

Rødt Narvik vil ha fullverdig fødeavdeling hele året!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags