Veibygging, bompenger og kollektivtrafikk

Per-Gunnar Skotåm

Per-Gunnar Skotåm Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Gjennom flere år har det pågått nødvendig utbedring av både fylkesveier og E 6 i Nordland. Mange tunneler er utbedret og det er bygd nye. Som medlem i samferdselskomiteen i fylkestinget mener jeg og Rødt at denne satsingen har vært riktig og nødvendig, både for å øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten. Den negative siden er at det finansieres av bompenger og rammer folk i distriktene veldig hardt.

Rødt mener at bompenger både er usosialt og en elendig finansieringsform. Derfor har vi hatt følgende formulering i Arbeidsprogrammet i mange år: «Utbygging av fylkesveier, riksveier og stamveier skal ikke finansieres av bompenger.» Det var også utgangspunktet for Bjørnar Moxnes da han la fram et forslag i Stortinget 28. mai i år. Der ba han bl.a. regjeringen utarbeide et nytt finansieringssystem for store offentlige veiprosjekter uten bruk av bompenger.

Rødt har fulgt opp Arbeidsprogrammet både i fylkestinget og kommunene i Nordland, og konsekvent stemt mot bruk av bompenger. Etter som bompengeprosjektene er basert på lån, må kommunene og fylkeskommunene garantere for beløp på flere hundre millioner kroner. Selv om det er svært liten sjanse for at disse garantiene må innfris, burde det være et statlig ansvar.

Samtidig som vi utbedrer veiene må vi styrke kollektivtilbudet. Rødt vil fjerne anbudssystemet innenfor kollektivtrafikken. Anbud er fordyrende og fører til dårligere tilbud med færre anløp av både ferger og hurtigbåter, samt færre bussavganger. Derfor vil vi arbeide for at Nordland skal etablere et fylkeskommunalt kollektivtrafikkselskap som skal ta driften av buss- og båttrafikken i egenregi når gjeldende avtaler løper ut. Vi vil også arbeide for at kollektivtrafikken skal bli billigere, med hyppigere avganger, og at fergene blir gratis. I befolkningstette områder trengs det flere og bedre sykkelveier for at sykkel skal bli et reelt alternativ til bilen.

Rødt mener at gode samferdselsløsninger i Nordland må være framtidsrettede og klima- og miljøvennlige. Derfor er det bra at vi f.eks. får stadig flere utslippsfrie ferjer som drives både av gass og elektrisitet. I stedet for å overlate Nordlandsbanen til Svenske Järnvegar, og sende overskuddet i den svenske statskassen, ville vi ha utbedret skinnegangen, bygd flere kryssingsspor og gjennomført prøveprosjekt med hydrogenlokomotiv. Det er både framtidsrettet, miljøvennlig og langt billigere enn elektrifisering. Når Nord-Norgebanen skal bygges vil dette være et reelt alternativ.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags