NIM FEILINFORMERER FORTSATT

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevSeniorrådgiver Johan Strømgren i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har i Fremover et tilsvar til mitt debattinnlegg som sto på trykk  under tittelen «NIM feilinformerer.»

I mitt debattinnlegg viste jeg til at NIM forteller at «Som urfolk er samene beskyttet av folkerettens bestemmelser om urfolks rettigheter. Særlig viktig er FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) og ILO-konvensjon nr. 169.»

Jeg påpekte at dette gir et inntrykk av at «FN konvensjon om sivile og politiske rettigheter» (SP) er en del av «urfolksretten». Og jeg vil her tilføye at slik som det er skrevet, så gir det inntrykk at SP er en del av «urfolksretten» på lik linje med ILO-konvensjon nr.169. Fortellingen villeder derfor og bør rettes opp. NIM skal ikke føre fram påstander som skaper misforståelser og vrangforestillinger. Å fremme slike påstander er feilinformasjon.

Seniorrådgiver Strømgren prøver i sitt tilsvar til meg å ro seg bort fra dette faktiske forholdet. Dette gjør han ved å gi en liten redegjørelse om innholdet i SP, med hovedvekten på innholdet i artikkel 27. Hans redegjørelse har jeg ingen innvendinger imot, med unntak av at redegjørelsen har en viktig mangel. Den tar ikke opp innholdet i artikkel 26 i SP som balanserer opp innholdet i artikkel 27. I artikkel 26 kan en lese at: «Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig.» Innholdet i «FNs konvensjon til bekjempelse av alle former for rasediskriminering» må det her vises til i samme åndedrag.

NIM er forpliktet til også å gjøre vurderinger av om samepolitisk begrunnede særordninger/forskjellsbehandlinger («begunstigelser»)kan stride mot innholdet i nevnte artikkel og Rasediskrimineringskonvensjonen. Gjør de ikke det forsømmer de seg.

NIM kan ikke velge å oppføre seg som et lite barn som står foran ei godterihylle, og plukke ut bare de «godteriene» som passer for anledningen når institusjonen skal vurdere om en samepolitisk, begrunnet forskjellsbehandling er i tråd med menneskerettighetene eller ikke. Det er på tide at NIM tar på alvor også den siden av sitt menneskerettighetsarbeide.

Jeg ser at NIM har tatt til følge min påpekning om at de hadde gitt en gal framstilling av innholdet i Grunnlovens paragraf 108. Ordet folk er nå byttet ut med folkegruppe. Det er bra. NIM bør ikke opptre sjuskete.

NIM bør for øvrig og for ettertiden, sørge for å ha en faglig kvalitetssikting av det som deres underavdeling, det samepolitiske propagandainstituttet GALDU skriver, før de offentliggjør noe som kommer derfra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags