Samene er en blandingsbefolkning

Av
DEL

LeserbrevAt samene er en blandingsbefolkning konstaterte Professor i samiske språk, J.A. Friis(1821 - 1896) allerede i 1880. Det gjorde han i boka «En sommer i Finnmark. Russisk Lappland og nord-Karelen.» Han skriver der at «Man ser følgelig av familienavnene en bekreftelse på det som allerede tidligere nevnt, at lappene neppe noen steder lenger utgjør en ren rase, men at det allerede fra gammel tid flyter både norsk, svensk, finsk og russisk blod i deres årer.»(s.59)
Folketellingene til SSB, fra siste halvdel av 1800 tallet og første halvdel av 1900 tallet, viser en omfattende giftemålsaktivitet over språkgrensene. Denne giftemålsaktiviteten foregår fortsatt. For eksempel så viser folketellingen i 1876 at 65% av alle samene (barn herunder medregnet) som var bosatt i Finnmark, var gift med en ikke-same.
Språk- og genforskningen viser det samme.
Nylig hadde den kjente vitenskapsjournalisten Karin Bojs en artikkel om dette i «Dagens Nyheter».
Hun skriver at: «Tidligere forskning viser at dagens samiske språk ble utviklet i Sør-Finland og Karelen i tidlig jernalder, dvs. for omkring 500 år f.Kr.f., etter det og fram til 500-tallet e.Kr.f., spredte de samisktalende menneskene seg til Lappland, samtidig som det ble færre av dem i Sør-Finland.
På veien til Lappland ble to andre språk inkorporert, som lingvistene kan se spor etter. I tillegg plukket de opp germanske ord. Til sammen fire språk.
Også genetikerne ser spor etter fire ulike befolkningsgrupper i samenes opprinnelse. «De gamle samene er den eneste gruppe i vår studie som bare kan moduleres som en blanding fra fire hold, med steinaldersbønder, østlige jegere, gjetere fra steppene og tidlige østasiatiske.»»
Min merknad: Samene er altså ifølge denne forskningen både genetisk og språklig sett en blandingsbefolkning. Myten om de unike samiske genene og myten om at det samiske språket- eller at samene egentlig oppsto på Nordkalotten i et samkvem med mennesker som snakket et førindoeuropeisk og før finsk-ugrisk språk, bør derfor legges vekk for godt.
Kan en slik befolkning omtales eller defineres som en urbefolkning eller et urfolk?
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-sa-utvecklades-samerna-till-samer/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags