Brudd på FNs konvensjon. Hvorfor diskriminerer norske myndigheter våre nasjonale minoriteter?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Åge Aleksandersen har nylig fylt 70 år. På en beskjeden måte forteller han at han er av taterslekt. Familien har ikke hatt det så enkelt.

Folk av taterslekt har utvilsomt vært diskriminert i Norge opp gjennom tidene.

Tatere i Norge regnes som en av våre nasjonale minoriteter. Det er også samer i Norge, men samer er «tatt inn i varmen», og settes i en spesiell stilling i Norge.

Hvorfor forskjellsbehandler norske myndigheter samer og andre nasjonale minoriteter i landet?

Samer har fått eget ting, egen høyskole, president som holder nyttårstale i beste sendetid på NRK, og bevilgninger som er øremerket spesielt til samiske tiltak.

Sametinget, samisk høyskole, og særskilte samiske tiltak, finansieres av norske skattebetaleres midler.

Av statsbudsjettet bevilges om lag en milliard årlig, øremerket kun til samiske tiltak.

Sapmi som er et samisk ord for Sameland, er avmerket på kartene, også over områder som opprinnelig har vært land for taterfolk, jøder osv.

Hvorfor får samer anledning til dette av staten og Statens Kartverk, uten at andre folkegrupper i landet blir hørt?

Finansminister Siv Jensen fra FRP gikk i 2012 ut på NRK og lovet velgerne/seerne at sametinget skulle legges ned.

Siv Jensen sa at sametinget er overflødig, men at bygget kunne ha blitt et flott museum.

https://www.nrk.no/sapmi/_-dette-hadde-blitt-et-fint-museum-1.8184734

Nå sitter Siv Jensen som finansminister, har hovedansvaret for hva norske skattebetaleres midler blir brukt til, og hun bevilger altså årlig nærmere en milliard av statsbudsjettet, øremerket spesielt til samiske tiltak.

Sametingspresidentens lønn, og sametinget inkludert.

Har Siv Jensen, og FRP for øvrig, glemt hva FRP har lovet velgerne, og hva FRP har på sitt partiprogram?

Taterfolket, kvener, norske jøder, skogfinner og rom folk i Norge har ikke egne ting, ingen egne høyskoler, eller presidenter som taler ved nyttår, eller ved andre anledninger på NRK.

Taterfolket har opplevd svært dårlig behandling av tidligere tiders myndigheter i Norge.

Folk av taterslekt ble tvangssterilisert, internert i arbeidsleirer, og barn av taterslekt ble tatt fra foreldre.

Deres kultur og levesett ble forsøkt fjernet.

Norske jøder, skogfinner, rom folk og kvener har også opplevd urett.

Vi kan vel si at alle våre nasjonale minoriteter er forsøkt «fornorsket» opp gjennom tidene.

Men hvorfor skal folk av taterslekt, folk av jødisk slekt osv. diskrimineres i forhold til samer i Norge?

Hva rettferdiggjør at samer får særskilt behandling, og særskilte bevilgninger, som andre minoriteter ikke får?

Av Norges-historien kan vi lese noe av det norske tatere gikk gjennom:

https://www.norgeshistorie.no/andre-verdenskrig/artikler/1724-en-endelig-losning-pa-taterplagen.html

Jeg vil våge den påstand at taterfolket, og norske jøder, har opplevd større urett enn det samer i Norge har.

Men ingen av våre nasjonale minoriteter får bevilginger eller blir prioritert på samme måte som samer.

Dette er diskriminering. Diskriminering på etnisk grunnlag. Dette strider mot FNs konvensjon.

I 1945 sluttet Norge seg til FN, og i 1970 ratifiserte Norge FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Land som skriver under på rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse.

Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN.

Av denne konvensjon fremgår følgende:

"som på ny bekrefter at diskriminering mellom mennesker på grunn av rase, hudfarge eller etnisk opprinnelse er en hindring for vennskapelige og fredelige forbindelser mellom nasjonene og kan forstyrre freden og sikkerheten blant folkene og det gode forhold selv mellom personer som bor side om side i samme land,

som er overbevist om at eksistensen av skranker mellom rasene er uforenlig med idealene for ethvert menneskelig samfunn"

Og videre:

"forby og med alle egnede midler, herunder slik lovgivning som omstendighetene gjør

nødvendig. bringe til opphør rasediskriminering fra personers, gruppers eller organisasjoners side"

Har Erna Solberg, Siv Jensen og stortingets representanter glemt at Norge ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970?

Erna Solberg sa tidligere i år at vi ikke har lover som skiller på etnisitet i Norge.

Dette er ganske oppsiktsvekkende!

Vet ikke Norges statsminister at vi har flere lover som skiller på etnisitet i Norge?

Lyver Erna Solberg eller vet hun ikke bedre?

Kan vi i demokratiet Norge være bekjent av et etnisk register som sametingets valgmanntall er?

Hva vil denne etnifiseringen i det norske samfunn kunne føre til på sikt?

Kan vi i demokratiet Norge være bekjent av forskjellsbehandling av våre nasjonale minoriteter?

Skal vi lære våre barn at det er greit med etniske registre og etnisk forskjellsbehandling?

Etniske registre er forbudt i følge FNs konvensjon.

Etniske registre strider mot grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon.

Bør våre nasjonale minoriteter fortsatt forskjellsbehandles?

Bør ikke det etniske registret som sametingets valgmanntall er, slettes?

Ingrid Nordmark

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken