Eksklusive kanaler for “samiske interesser” er forkastelig

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.“Norsk redaktørforening” har ifølge avisa «Sagat» uttalt seg negativt til forslaget i Prop.116L (2017-2018)“Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)” om å lovfeste en rett til å kunne unndra fra offentligheten forhandlinger (“konsultasjoner”) mellom Sametinget og samiske organisasjoner og statlige, fylkeskommunale og kommunale organer nordenfjells. Det er bra.

Det vil overhodet ikke overraske oss om dette vil føre til at det fra Høyre-fraksjonen under komitebehandlingen, foreslås å stryke lovforslaget om hemmelighold. Skulle så skje, kan dette imidlertid ikke oppfattes som annet enn et politisk motivert knep, i den hensikt å fremstå – rett nok helt feilaktig - som sanne demokrater, og videre underforstått: “Når dette forslaget om hemmelighold blir strøket, må dere vel kunne godta forslaget om å lovfeste konsultasjonsplikt?”

Men forslaget om å kunne hemmeligholde nevnte forhandlingsprosesser er slettes ikke hovedsaken i lovforslaget i proposisjonen. Hovedsaken er at det foreslås å lovfeste en permanent forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming, for alle offentlige saksbehandlingsnivåer og beslutningsnivåer i Norge.

Om en ikke vil kunne unndra forhandlingene(“konsultasjonene”) fra offentlig innsyn, så vil en slik lov fortsatt innebære at:

1. Det blir opprettet eksklusive kanaler inn til saksbehandlere og beslutningstakere på alle offentlige nivåer i Norge, for Sametingssystemet og “samiske interesser” (Hva og hvem nå det måtte være.). Dette ved siden av og i tillegg til de nåværende og ordinære kanalene som allerede finnes, også for Sametingssystemet og de “samiske interesser”.

2. En slik lov vil stå i motstrid til innholdet i §92 i Grunnloven og dermed også i motstrid til artikkel 1 i “FN- konvensjon mot alle former for rasediskriminering“, artikkel 26 i “FN- konvensjon om sivile og politiske rettigheter”, artikkel 2.2 ”FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter” og artikkel 14 i ”Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen “. Og ditto stå i motstrid til artikkel 1 i ”EU-direktiv 2000/43/EC av 29. juni 2000”. Alle disse forbyr permanent, lovfestet forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.

3. Også med full åpenhet vil en slik lov føre til kompliserende, forsinkende og fordyrende saksbehandlingsprosesser og beslutningsprosesser for privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I tillegg må Sametingsbyråkratiet bygges kraftig ut for å kunne klare å ta seg av dette.

4. Eksklusive kanaler inn til saksbehandlere og beslutningstakerne, for Sametingssystemet og ”samiske interesser” vil garantert oppleves som en urimelig forskjellsbehandling, særlig blant ikke-samene. Mistillit til de offentlige beslutningsprosessene vil bre om seg. Beskyldninger om strukturell rasisme i offentlig politikk og forvaltning vil komme til å florere, og uvennskap naboer imellom vil komme til å oppstå pga. slike særrettigheter for de ”samiske interesser”.

Derfor er også eksklusive, åpne kanaler for Sametingssystemet og de “samiske interesser” forkastelig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken