En ny politisk orden nordenfjells

Sametinget. Arkivfoto.

Sametinget. Arkivfoto.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Dette vil bli resultatet om Stortinget vedtar lovproposisjon. 116 L (2017 – 2018) Lovfesting av konsultasjonsplikt, også for fylkeskommuner og kommuner.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette er en forskjellsbehandling på etnisk grunnlag uten sidestykke i moderne tid i den siviliserte verden.

Det bryter med forvaltningsloven, grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner, for eksempel «FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering», «FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter» (artikkel 26), implementert i Grunnloven, Den europeiske menneskerettighets konvensjonen (MEK) artikkel 14. Forbud mot diskriminering. EU – direktiv 2000 / 43 /EC av 29. juni 2000.med formål å bekjempe forskjellsbehandling på grunn av rase eller etnisk opprinnelse.                

I paragraf 98 i Grunnloven heter det «alle er like for loven» og «intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil dette innebære den mest omfattende utvidelsen av Sametingets makt og innflytelse siden opprettelsen av Sametinget. Dette vil igjen føre til en storstilt oppbygging av Sametingsbyråkratiet, for å følge opp det nye sakskomplekset som garantert vil oppstå

Dette blir det glatt sett bort fra i lovproposisjonen. Det er skremmende at våre politikere ikke ser konsekvensene av sine handlinger.

En slik lovfestet forskjellsbehandling vil uten tvil føre til hets og rasehat når interessemotsetninger ikke lenger kan løses på demokratisk vis.

Det er uforståelig at nordnorske politikere ikke har ropt et varsko (!) om hva som vil skje om lovforslaget vedtas. De skulle kjenne til at gitt makt, blir brukt makt.

Ordføreren i Vefsen kommune er et hederlig unntak. Vindmølleparken som OED har gitt konsesjon til, har vært gjennom den offentlige beslutningsprosessen hvor planene legges ut til høring og alle kan komme med sine innspill før beslutning fattes. Nå forlanger Sametinget og Naturvernforbundet omkamp. Til stor frustrasjon for ordføreren.

Hvorfor er industriledere nordenfjells så fraværende i debatten? Det kommer garantert ikke til å bli mulig og åpne et grustak i fremtiden om Sametinget utstyres med vetorett.

Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund har hatt hemmelige forhandlinger om dette lovforslaget med KMD siden 2011 og ble enige i april i år. At reindriftssamene blir ytterligere begunstiget, skaper naturlig nok uro og bekymring i næringslivet generelt og spesielt hos dem som driver naturbasert næringsvirksomhet.

Det ble avtalt at Sametinget skulle få anledning til å komme med en høringsuttalelse, med innlagt vetorett (!) til lovproposisjonen, mens ingen andre berørte parter har fått anledning til å komme med høringsuttalelse. Det er nesten uforståelig at slikt kan skje i det demokratiske Norge.

Eksklusive kanaler for «samiske interesser» er og blir et feilgrep. Dagens «same» er likegodt integrert i det politiske liv i det Norske samfunn som alle andre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken