Å bygge en skole for framtida 

Av
DEL

LeserbrevElevenes fysiske skolemiljø engasjerer foreldre fordi det påvirker helse, trivsel og læring for barna våre. Det bør også oppta politikerne før valget.

Skolebygg og dets utforming er en viktig del av barnas skolemiljø. Vi vil at barna våre skal trives, utvikle seg og ha det bra på skolen, både inne og ute, slik at de lærer best mulig. Da må både det psykiske og fysiske skolemiljøet være på plass.

Opplæringsloven 9 A 7 er klar: Skolen skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene. Det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Skjer det avvik, må skole kunne dokumentere at skolen likevel oppfyller kravene.

Universell utforming

Skolen skal også bygges og innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonsnedsettelser og andre behov/rettigheter. Dette er understreket i Likestillings- og diskrimineringsloven ved at kommunene må jobbe aktivt for likestilling.

Likevel ser vi at åtte av ti skoler stryker på tilgjengelighet. Norske skoler har så store barrierer at det hver dag er elever som opplever å være til bry eller ikke kunne være med i flokken på grunn av fysiske hindre. Dette synes FUG er bekymringsfullt

For ti år siden snakket man om en ferdigstilling av universell utforming i 2025. Nå er det ingen som snakker om det lenger. Prognosen er at man kanskje vil greie det innen 2045. Oslo kommune er et unntak; de er på god vei til å kunne rekke det innen målet som ble satt for ti år siden.

Nærskoler ivaretar mange funksjoner. Manglende tilgjengelighet på skoler hindrer ikke bare at elever med funksjonsnedsettelse får enkel tilgang til skolegangen de har krav på, men også til å delta på kultur-, idretts-, og andre sosiale aktiviteter.

Rom for tilpasning

FUG er bekymret for skoleforfallet som skjer mange steder. En god skole som fremmer trivsel og læring betyr også god kvalitet på skolebygg. Ikke bare uten mugg og råte, men også bygg som gir muligheter for moderne, tilpasset opplæring. Nok grupperom til å kunne dele opp undervisningen for å møte hver enkelt, gode arbeidsplasser for de ansatte til forberedelser og skikkelige spesialrom for matlaging, sløyd og mye mer må til.

Skolen må ikke bli salderingspost i kommunene. Ved å prioritere skolebygg har kommunepolitikerne nå en gyllen sjanse til å sette handling bak ord om tidlig innsats og åhindre utenforskap både på kort og lang sikt.Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags