Narvik kommune må ta avstand fra planene om å rive Frydenlund videregående

MÅ VERNES: Jeg forutsetter at Narvik kommune sammen med fylkesmyndighetene vil finne en god løsning på fremtidens skolebygg og skolearealer, en løsning som innebærer at vi tar vare på de unike byggene vi allerede har i området, skriver Eli Guneriussen.

MÅ VERNES: Jeg forutsetter at Narvik kommune sammen med fylkesmyndighetene vil finne en god løsning på fremtidens skolebygg og skolearealer, en løsning som innebærer at vi tar vare på de unike byggene vi allerede har i området, skriver Eli Guneriussen.

Av
DEL

MeningerLeserbrev


Siv. ark.

Det er med glede jeg ser at Narvik kommune har satt i gang et planarbeid for de såkalte skolekvartalene på Frydenlund. Opprydding i trafikk- og parkeringsforhold i dette området har lenge vært nødvendig, og i den senere tid har oppslagene rundt endringene i skolestrukturen i Narvik vært et aktuelt tema.

Men samtidig er jeg svært urolig, for innenfor dette planområdet ligger flere av Narviks mest markante og bevaringsverdige bygninger, og signaler fra flere instanser tilsier at hovedformålet med reguleringen er å rive det jeg oppfatter som verneverdige bygg. Jeg håper imidlertid at diskusjonene vedrørende Idrettens Hus fra 1968 og Villaveien skole fra 1913 er lagt døde, selv om jeg dessverre har oppfattet holdninger i mange miljøer som tilsier at man vil fjerne alle hus som trenger vedlikehold og derfor vil «rive skjiten». Jeg vil med dette minne politikerne på de positive vedtakene som ligger i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2017, der det er vist til at Villaveien skole er regulert verneverdig og at Idrettens hus «skal reguleres til bevaring.»

Det jeg ble alvorlig bekymret for, var innholdet i oppslagene i Fremover 12. oktober 2017. Der sto om Frydenlund videregående skole: «Bygget på Frydenlund skal rives for å gi plass til en sammenslått videregående skole, har fylkestinget besluttet.» Og videre: «Når den videregående skolen på Frydenlund rives, erstattes den av et helt nytt og effektivt skolebygg med plass til over 1000 elever.»

Min forbløffelse og sorg gjaldt egentlig ikke den skolefaglige biten, selv om jeg ikke har særlig tro på sentraliserte monsterenheter. Min store forbløffelse gjaldt, og gjelder fremdeles, at noen i det hele tatt kan komme på den tanken å rive et at de mest vellykkede, solide, vakre, velbygde og representative byggene i Narvik by!

Den nye byen Narvik hadde i tidsrommet etter krigen svært god økonomi, og kommunen fikk oppført en rekke flotte og påkostede offentlige bygg: Rådhus (som så vidt unngikk riving her forleden), gymnas, yrkesskole, idrettshall, musikkpaviljong, to ungdomsskoler (Parken skole ble revet i 2018). 1950- og 60-årene var en tid da man hadde råd til og sans for å velge fra øverste hylle når det kom til arkitektur. Dyktige arkitekter ble engasjert, og særlig gymnaset – der ble det ikke spart på noe. Det ble et eksemplarisk skolebygg i solide og vakre materialer. Ikke minst vil jeg framheve den flotte aulaen som også fungerer som konsertsal.

Mine negative følelser gjelder også i stor grad at det angivelig er fylkestinget som har besluttet dette! Når fikk fylkestinget ansvaret for byplanleggingen i Narvik? Som arealplanlegger kjenner jeg ganske godt til plan- og bygningslovens bestemmelser, og loven er helt klar på at det er kommunestyret som er myndigheten innenfor planlegging. Det er Narvik kommune som gir tillatelse både til bygging og riving. Det er kommunestyret som kan bestemme om man vil verne de unike historiske sporene i byen vår.

Jeg forutsetter at Narvik kommune sammen med fylkesmyndighetene vil finne en god løsning på fremtidens skolebygg og skolearealer, en løsning som innebærer at vi tar vare på de unike byggene vi allerede har i området. Jeg vet at det er mulig å finne funksjonelle løsninger der vern inngår.

Minst like viktig er det å drøfte fremtiden til det gamle barneskolebygget, Villaveien skole, som ligger innenfor planområdet. Villaveien skole fra 1913 ble tidligere kalt Slottet. Det viser jo hvilket viktig kulturminne den er, ett av de få murbyggene i historisk stil vi har her i Narvik. Allerede i 1983 vedtok Narvik kommune at bygningen skulle vernes. Men i dag står den ærverdige skolebygningen tom.

Jeg forutsetter at Narviksamfunnet også i fremtiden ikke bare vil verne selve det identitetsskapende bygget, men også fylle det med liv.

Min innstendige oppfordring til alle som bryr seg om byen vår, er å gå sammen for å bevare våre enestående historiske bygg. Det å ta vare på kulturminnene våre er en viktig politisk oppgave, for dagens barn og unge har rett til å vokse opp i omgivelser som speiler tidligere tiders kultur.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags