Demokratiforståelsen lever videre i Gratangen kommune, fortsettelse følger

Gratangen.

Gratangen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevOmstillingsprogrammet Spire er eid av Gratangen kommune men driften av programmet er lagt direkte under kommunestyret gjennom avtale med Troms Fylkeskommune.

Omstillingsprogrammet går inn i sitt femte år i 2017 og har satt Gratangen på kartet så det hyler og vi ligger langt fremfor alle andre tilsvarende programmer i Norge i gjennomførelsen. Alle heier på Gratangen og de som til daglig arbeider med programmet. Så opplever vi det som fremkommer i media, hva er det som skjer? Jeg sitter og leser tilskuddsbrevet fra Troms fylke og skjønner ingenting.

I 2017 inngår Gratangen kommune v/kommunestyret avtale om finansiering med Troms fylke der Gratangen går inn med 25 % (kontanter og andre verdier) mot at Troms fylke går inn med 3 millioner kroner i kontanter samt påfyll til annet næringsrettet arbeid så styret i spire disponerer til sammen ca 4,6 mill for 2017.

For dette setter Troms fylke klare betingelser i sitt tilskudds brev. Spire skal være underlagt kommunestyret, styret skal ha full råderett over alle midler som er definert i avtalen, midlene skal fondsavsettes (dvs. at midlene skjermes for annen bruk en det styret bestemmer ut fra programmet som er godkjent av Troms Fylke), sørge for at ingen midler blir brukt til kommunale oppgaver og styret kan selv omdisponere mellom budsjettpostene for å nå sine mål.

Alt dette for å sikre at midlene blir brukt til næringsutvikling og ikke andre kommunale oppgaver samt sikre programmet mot innblanding fra kommuneadministrasjonen. Programmet skal rapportere DIREKTE til kommunestyret og Troms fylke.

Rådmannen bekrefter på vegne av kommunestyret at kommunen godtar vilkårene til Troms fylke samt at Gratangen kommunes egenandel vil bli tilført programmet. Det bekreftes også at hvis Gratangen kommune reduserer sin andel må kommunen tilbakebetale reduksjonen ganger 3 altså 1 krone reduksjon i egenandel utløser tilbakebetaling på 3 kroner. Nå skulle man altså tro at alt var i orden.

Rådmannen har allerede sviktet kommunestyrets klare ordre og ikke fondsavsatt midlene samt redusert egenkapitalen gjennom egne disponeringer slik at kommunen er på vei til å miste en halv million kroner i overføringer fra Troms fylke.

I Gratangen har kommunestyret 15 medlemmer og Eva Ottesen er ordfører, Roy Sandberg er varaordfører, Ronny grindstein er gruppeleder og Morten Berg er gruppeleder.

Programmet ble som sagt direkte underlagt kommunestyret som i egen sak i kommunestyremøte vedtok at styret skulle bestå av Eva Ottesen (nestleder) og Ronny Grindstein fra egne rekker, Geir Lundberg og Kurt Jensen fra det lokale næringslivet samt Kirsten Mobakk fra Narvik som styreleder (for hennes brede bakgrunn fra næringsrettet arbeid i ofotregionen). Rådmann fikk observasjonsstatus men uten stemmerett. Styret fikk vide fullmakter samt at de selv skulle rapportere og kommunisere til kommunestyret og andre samarbeidspartnere. ET SAMLET KOMMUNESTYRE HAR ALTSÅ VEDTATT SPILLEREGLENE OG HVEM SOM SKULLE GJØRE HVA!

Så starter den politiske prossessen; Geir Lundberg trakk seg etter interne motsetninger med ordfører Eva Ottesen som ble erstattet av Morten Berg etter forslag fra Ordføreren. Morten Berg som også sitter i kommunestyret og formannskapet.

Forvirringen er nå total, næringsutviklingsprogrammet for Gratangen er plutselig blitt et program styrt av politikere noe kommunestyret i Gratangen hadde vedtatt at det ikke skulle være. Og det skurrer videre; hvordan kan rådmann og ordfører overta ansvaret for rapporteringen samt be Kirsten Mobakk si opp sin stilling (ellers vil hun bli sagt opp) UTEN at dette har vært behandlet i kommunestyret og UTEN at kommunestyret har delegert et slikt ansvar til ordfører og rådmann. Styrets politiske medlemmer avvikler egne møter rundt programmet men hva de blir enige om der vites ikke, har de endret spillereglene uten å informere kommunestyret?

I tillegg kommer det frem i nettavisene til Fremover at rådmannen har OVERKJØRT programmets ansatte ved å stenge disse ut fra nettstedet der programmet rapporterer til Troms fylke og i tillegg sendt ufullstendige opplysninger til Troms fylke, UTEN at et samlet kommunestyre er informert.

Her kjører rådmann og ordfører i tospann uten å tenke at kommunestyret blir overkjørt eller var bare dette en dump i veien. Kan dette være lovlig?

Bør noen av kommunens politikere og ansatte tenke på egen habilitet eller er det bare jeg som sitter å lurer på om dette burde være tema nå?

Ordfører Ottesen, gruppeleder Grindstein og gruppeleder Berg sitter altså i kommunestyret som har valgt de samme personene til å være styrerepresentanter i omstillingsprogrammet. Burde de fratre kommunestyret under behandling av programmets saker i kommunestyret slik at vi andre kan får tillit til kommunestyrets behandlinger. Eller skal de fortsette å behandle saker som de kanskje er uenig i styrerommet og tar omkampen i kommunestyresalen. Her lukter det inhabilitet!

Men det slutter ikke her, et nytt organ ønsker å være med på å overstyre et samlet kommunestyre og forvirringen blir total.

Nå har rådmannen på eget initiativ rapportert til Troms fylke på vegne av omstillingsprogrammet uten at regnskapet er ferdig der tall og annet ikke er korrekt. Samme rapport er satt opp for behandling i tirsdagens formannskap uten at styreleder eller de ansatte har fått uttalt seg. Formannskapet består av 5 medlemmer deriblant styremedlemmene i omstillingsstyret, Eva Ottesen, Ronny Grindstein og Morten Berg.

Demokratiforståelsen lever videre i Gratangen kommune, fortsettelse følger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags