Vi trenger en tverrpolitisk språkdugnad

Av
DEL
Leserbreviv>

Vi er veldig glad for den positive omtalen av Riksmålsforbundet i Stortingets familie- og kulturkomité. Nå ønsker vi å få alle partiene med på en tverrpolitisk dugnad for å styrke det norske språkets stilling.

I en fersk innstilling fra Familie- og kulturkomiteen står det blant annet dette: «Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, merker seg Riksmålsforbundets arbeid for et bedre språk og høyere språkbevissthet hos alle som bruker norsk i tale og skrift. Godt språk er en forutsetning for fornuftig meningsutveksling og demokrati. Godt språk er nødvendig for tilegnelse av kunnskap, spesielt innenfor utdanning. Riksmålsforbundet jobber for bedre norskundervisning på alle skoletrinn og har blant annet en satsing på hjelp til norskeksamen i direkte nettmøter. Dette, sammen med språktjenester på nettet, har de senere år seilt opp som viktige hjelpemidler for dem som er opptatt av språk», skriver komiteen.

Denne positive omtalen av Riksmålsforbundets aktiviteter viser at vårt allmennyttige arbeid for god språkbruk blir verdsatt og at faresignalene for norsk språk blir tatt alvorlig. I likhet med Riksmålsforbundet har både Språkrådets nye rapporter og et bredt spekter av fagfolk advart om presset på språket vårt. Globalisering, press fra engelsk, innvandring og hurtig teknologiutvikling skaper nye utfordringer.

Vi vil gjerne få med oss alle partiene på en bred språkdugnad. Dette handler om vår viktigste kulturverdi, et felleseie vi må samarbeide om på tvers av partiskiller. Nå handler det ikke om strid mellom målformer, men om selve det norske språkets fremtid. Vi må ikke henge igjen i gårsdagens språkstrid, men se fremover.

Dette innebærer blant annet å øke støtten til Språkrådet og det frivillige arbeidet i språkorganisasjonene, styrke norskfaget, ordboksarbeid, norskopplæring for innvandrere, folkebibliotekene og utvikling av språkteknologi samt å fjerne moms på alt som publiseres. Språket angår hele samfunnet, så alle sektorer må med i en slik bred handlingsplan for språket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags