Eldreomsorgen i nye Narvik kommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SV ser at den nye kommunen får store utfordringer innenfor dette feltet i årene som kommer. En rekke spørsmål vil melde seg. Har vi nok sykehjemsplasser? Kan eldre få hjelp der de bor? Hvordan legger vi til rette for den raskt økende gruppen av demente?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette. Det er sjelden stor politisk uenighet om de ulike tiltakene, men den nye kommunen vil stå overfor betydelige økonomiske utfordringer og prioriteringer både når det gjelder kultur, friluftsliv og helsetilbud.

For å få til gode tilbud, må det foreligge gode planer, der også gruppen eldre er tatt hensyn til. I dag er situasjonen den at de aller fleste mellom 67 og 80 år er friske og raske, mens de eldste over 80 trenger mere hjelp og tilrettelegging. Vi må være klar over at de store etterkrigskullene (45 -50) vil kreve betydelige investeringer. Det virker som om planleggerne ikke helt har tatt innover seg hvilke utfordringer dette representerer.

Rehabilitering og opplysning må etter SV’s mening prioriteres høyere enn i dag. Kravet om flere dagsenter og tilrettelagte boliger vil måtte planlegges og realiseres.

Omsorgssektoren er ved siden av skoler, den sektoren som kommunene bruker mest penger på. Det blir derfor viktig med en god organisering av hjelpetjenestene i kommunen. Et desentralisert hjelpetilbud krever en organisasjon basert på tillit, slik at det ikke er for lang vei mellom vedtak om hjelp og utførelsen. Ansatte i sektoren må føle at de har tillit og selv kan vurdere hjelpebehov i enkelte tilfeller. SV støtter tankene bak tillitsreformen som tar for seg dette temaet.

Av rapporter fremgår det at Narvik kommune bruker over gjennomssnittet i Nordland på eldreomsorgen, men effektiviteten er ikke like god. Her ligger det etter SV’mening en utfordring.

Samarbeidet i den nye kommunen vil bli en viktig sak. Kan vi utnytte kunnskap og erfaring i de tidligere kommunene, slik at vi får et bedre tilbud til de eldre i den nye kommunen.SV vil jobbe aktivt for å få dette til.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken