Nødvendig påminnelse om innbyggerinitiativet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

NIVI analyse har laget en rapport, «Gode grep i Troms» for Fylkesmannen i Troms og Finnmark der kommunene i Troms, Finnmark og også Ofoten er samlet i «blokker» alt etter hvilken by eller hvilket regionsenter NIVI mener de «tilhører».

DEL
Leserbreviv>Rapporten viser at flere kommuner, for eksempel Lavangen og Kvænangen, gis en «vippeposisjon» fordi de kan «tilhøre» to ulike regionsenterblokker på hver side. Disse kan selv avklare sin geografiske tilhørighet som det står i analysen. For andre kommuner slås det fast hvilken blokk de tilhører. Det er opplyst hvilke kommuner det er gjort intervju med. Evenes er ikke nevnt blant dem.

NIVI skriver: Strukturen bør være mulig å etablere i begge fylker innen 2020, som grunnlag for utvidet samarbeid om tjenester og samfunnsutvikling. Her kan man ane en fortsettelse, eller start neste kommunesammenslåing.

Det er sikkert mye bra i analysen. Men en ting er direkte galt. Evenes er definert inn i «Narvikblokken», uten noen form for diskusjon.

Det er vel ingen med kjennskap til Evenes som er i tvil om at kommunen har en delt tilhørighet. Historisk har det vært en tilhørighet mot Narvik og Nordland, men Evenes tilhører i dag Harstadregionens bo- og arbeidsmarked med viktige kommunale funksjoner på Evenskjer i Skånland.

Prosessen med kommunesammenslåingen i Evenes viste tydelig at Evenes er i en «vippeposisjon» mellom Harstad/Skånland og Narvik. Det som fikk størst oppslutning i innbyggerundersøkelse og folkeavstemning i Evenes var en sammenslåing med Skånland og Tjeldsund.

Jeg ser meg nødt til å minne om at det foreligger et innbyggerinitiativ som krever at deler av kommunen skal overføres til det som fra 2020 blir nye Tjeldsund, dersom en sammenslåing med Narvik blir aktuell for Evenes. Dette understreker i stor grad Evenes sin tilhørighet mot Skånland/Harstad.

Fylkesmannen i Troms bør derfor offentlig korrigere rapporten fra NIVI når det gjelder Evenes og slå tydelig fast at Evenes har minst like stor grad av tilhørighet mot Skånland/Harstad som mot Narvik. Og, ikke minst, at Evenes selv bør få avklare sin tilhørighet. Det kan ikke gjøres av verken fylkesmann eller NIVI.

Det er ingen som ønsker en deling av kommunen, men innbyggerinitiativet er fremdeles alvorlig ment.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags