Valget er viktig for arbeidsplassene

Av
DEL

LeserbrevFellesforbundet stiller ikke til valg. Vi er ikke noe politisk parti. Men vi har interesser knyttet til valget. Derfor engasjerer vi oss. Vi har engasjerte medlemmer og tillitsvalgte som er kandidater for politiske parti.

Kommuner og fylkeskommuner er viktige institusjoner i vårt demokrati. De som skal styre disse skal velges av folket. De skal være våre representanter og ivareta våre interesser. De skal gjøre mange og viktige beslutninger. Ofte beslutninger som skaper strid. Om hvor skolen skal ligge, om hvor veien skal gå, hvilke idrettsanlegg kommunen skal ha, hvordan kommunen skal ta vare på de eldre som trenger fellesskapets hjelp, også videre.

Jeg er for sterke lokalsamfunn. Jeg mener det offentlige skal ha ansvar for helsetjenester, eldreomsorg, skoler og barnehager. At det offentlige skal ha ansvaret, betyr etter min mening at det offentlige også i all hovedsak skal drive virksomheten.

Alt for mange mnnesker i Norge er uten arbeid. Selv om ledighetstallene stadig går den rette veien, må vi ikke glemme dem som daglig kjemper en kamp for å finne seg noe å gjøre. Foran et kommune og fylkestingsvalg er det viktig å være klar over at det også lokalt er mulig å gjøre en innsats for å skape flere arbeidsplasser.

Gjennom en aktiv næringspolitikk kan kommuner og fylker sørge for at bedrifter får bedre rammebetingelser og dermed større muligheter til å skape lønnsomhet. Jeg tenker her på tilrettelegging og prising av industritomter, lokale transportløsninger, kommunale avgifter, strømpriser m.v.

Uten et aktivt næringsliv vil det heller ikke bli penger til å sikre velferdsgodene og vårt sosiale sikkerhetsnett. Jeg ser derfor en klar sammenheng mellom en aktiv politikk for økt sysselsetting og mer penger til velferd. Fellesforbundet og LO har og har hatt et faglig politisk samarbeid med Arbeiderpartiet både sentralt og lokalt. Gjennom et slikt samarbeid er en rekke arbeidsplasser reddet og nye er skapt. I enkelte kommuner og fylker er det som følge av dette vedtatt anbudsregler som bidrar til å skape ryddige forhold i arbeidslivet og å hindre useriøsitet og sosial dumping.

Etter min mening er det bare Arbeiderpartiet som er villig til å ta ansvar for en planmessig politikk for økt sysselsetting. Det er derfor viktig å sikre Arbiderpartiet flertall i flest mulig fylker og kommuner ved valget den 9. september. Jeg er overbevist om at dette vil trygge arbeidsplassene og stimulere til økt sysselsetting.

Det har betydning hvem som styrer – bruk stemmeretten 9. september.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags