Viktigheten av primærnæringene i Nordland

Av
DEL

Leserbrev


Primærnæringene i landet vårt er viktig av mange grunner. Økt selvforsyningsgrad av trygg norsk mat med minimal bruk av antibiotika og sprøytemidler er en hovedsak. Primærnæringene gir distriktsarbeidsplasser og er vesentlig for at det skal bo folk i distriktene i Norge. Pleie av kulturlandskapet er en positiv bivirkning av et aktivt landbruk men også avgjørende for at Norge fortsatt skal være attraktivt for egen befolkning og i reiselivssammenheng. Distriktene og primærnæringene har også vært leverandør av unge mennesker med praktiske erfaring og er en bra ressurs for mange andre næringer som bl.a. byggenæringa.


Det brenner en varsellampe for primærnæringene i området vårt. Det har det for så vidt gjort i mange år, men nå er det virkelig alvorlig. Reindrift og sauehold har store utfordringer med en rovviltbestand som er ute av kontroll. Det er press fra ulike kanter av ulike årsaker som miljø, klima og mangel på kjennskap og kunnskap. Det er mange små bedrifter og enkeltmannsforetak som sliter med at det stadig blir færre kollegaer og lengre til naboene.


Mange politiske partier sier de er positive til næringsutvikling i distriktene. Når sentralisering er hovedmantra, så blir dette mest prat. Utkantene og livsgrunnlaget for lokale bedrifter rammes hardt av dette av dette. Muligheter for å få fiberkabel og stabil telefonforbindelse er f.eks. noe alle bedrifter og personer har behov når digitaliseringen skal gjennomføres. Dette er ikke en selvfølge ute i distriktene pr. i dag, hvis ikke du legger kabel på dugnad, noe en del bygder har valgt å gjøre


Senterpartiet er distriktenes eneste frontkjemper i det politiske landskapet i dag.

Bygdene er stabilisatoren til sentrale strøk i alle deler av landet, også Nordland. Alle små og større tettsteder og byer er fattige uten et levedyktig omland. Uten livskraftige bygder har vi lite å tilby turister og reisende som kommer til Norge og Nordland. Vi har fantastiske muligheter i vårt vakre og ressursrike fylke.


Videreforedling av eksotiske produkter fra primærnæringene som fisk, reinkjøtt, sauekjøtt og kjøtt fra storfe som har beitet på frodige utmarksbeiter i Nordland-er fantastiske råvarer som folk etterspør. Vi har oster fra både ku- og geitemelk som gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. God, lokalprodusert mat er et viktig element dersom regioner og fylket skal lykkes med reisemålsutvikling men har også betydning for lokalsamfunnet. Lokalmatprodusenter og sammenslutninger i hele Nordland, matfestivaler og spisesteder som bruker lokale råvarer er gode eksempler på hvor viktig lokalprodusert mat er. Dette kan være et av flere viktig tiltak for å utvikle primærnæringene, reiselivet og levende bygder.


Mange kommuner kan nok ta en mer offensiv rolle i forhold til å gjøre nedlagte gårdsbruk tilgjengelig for yngre generasjoner. Mange ungdommer ønsker å satse på disse næringene, men det er få gårdsbruk på markedet. Hvis kommunene ønsker bosetting og økning i folketall, så må innsatsen rundt eierskifte økes. Det må legges til rette for at gårdene skal være i drift.


Det er vanskelig å se for seg en utvikling på bygdene i Nordland uten primærnæringene. De lokale listene til Senterpartiet, består av mange næringsutøvere. Disse innehar bred kompetanse hva gjelder produksjon, verdiskaping og marked. Denne kunnskapen er viktig for videre utvikling av fylket vårt.


Det er på høy tid at næringsaktørene får mere å si i ledelse og drift av kommunene våre. Dette ønsker Senterpartiet å bidra til. Senterpartiet ønsker å gjøre en forskjell. Godt valg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags