Et sterkt splittet Arbeiderparti pluss MDG stemte 22. mars sammen med Høyre, FrP og Venstre for tilslutning til EUs energibyrå ACER. Dette betyr tap av råderett over norsk energipolitikk, og skaper en uforutsigbar framtid - spesielt for kraftforedlende industri.

Et knapt flertall i APs landsstyre vedtok åtte «ufravikelige» krav for tilslutning til ACER. Ett av dem var at bygging av kabelen til NorthConnect til Skottland skal avventes til erfaringene med kablene til England og Tyskland blir gjennomgått.

APs Espen Barth Eide forsikret at regjeringa var enig i dette. Derfor stilte Rødts representant, Bjørnar Moxnes, spørsmål til Erna Solberg om dette i Stortingets spørretime. Svaret vakte oppsikt: «Vi kommer ikke til å vente til vi ser effekten av nye, vi kommer til å fatte vedtak knyttet til den søknaden som ligger. Men så er det slik at nye kabler utover det må vi fatte etterhvert etter utviklingen.» Dette ble kun referert i ABC Nyheter, Dagsavisen og Klassekampen.

Etterpå mente hun seg feiltolket. Det førte til at hun la ut følgende presisering på Facebook samme kveld: «Jeg vil derfor understreke at regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om 3. energimarkedspakke i tråd med regelverket og de føringene vi er blitt enige med Arbeiderpartiet og MDG om, inkludert behandlingen av søknaden for NorthConnect.»

Bare timer før avstemningen uttalte imidlertid olje- og energiminister Søviknes at det ikke blir noen utsettelse av NorthConnect som følge av avtalen med Ap. Ble stortingsgruppa i Ap feilinformert? I så fall har Ap-toppene og regjeringspartiene bløffet oss inn i EUs energibyrå. Både SPs forslag om å utsette saken, og Rødts forslag om folkeavstemning falt.

Etter vedtaket uttalte APs fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, at han er bekymret for tilliten fra grasrota i partiet. Han påpekte at folk man aldri kunne tenke seg kunne forlate partiet, hadde nå meldt seg ut. LO-rådgiver Jonas Bals har tidligere vært rådgiver for Jonas Gahr Støre. Han skriver at mange partifolk er rasende over ikke å bli lyttet til, og i likhet med ham er de dypt bekymret for langtidsskadene dette vil påføre Ap.

Da EØS-avtalen ble inngått, var uinnskrenket nasjonal kontroll over energisektoren en forutsetning. Tilhengerne har argumentert med å bruke det såkalte handlingsrommet, i praksis vetoretten, når det er nødvendig. Vi ser nå at dette kun er tomt prat for å dempe EØS-motstanden, særlig i fagbevegelsen.

Vi gir oss ikke, selv om vi tapte dette slaget. På Island er to av regjeringspartiene mot ACER, og uten Islands medvirkning kan ikke ny EU-lovgivning tas inn i EØS-avtalen. Det som nå har skjedd vil også øke oppslutningen om å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.