En del av et konkurransedyktig Norge.

I en stor kommune ligger det muligheter til påvirkning. I tre store kommuner ligger det enda større muligheter til påvirkning og skaperkraft. Det vil være enklere å samordne 3 enn 10-talls kommuner!

Narvikregionen, Vesterålsregionen og Harstadregionen vil som 3 kommuner representere så mange som rundt 100.000 innbyggere, nogenlunde jevnt fordelt. Dette gir tyngde og påvirkningsmuligheter som:

▪ Veg- og infrastrukturinvesteringer må komme på plass for å skape effektiv kommunikasjon og transport i regjonen

o Utbyggingen av Håloglandsveien fra Narvik-Sortland-Harstad kan vi be om fremskyndes

o Kryssing av Tjeldsundet kan vi jobbe for at framskyndes

o Oppgradering og etablering av gode gods- fiskeri- og persontransporthavner

o Hyppige og pålitelige ferge- og hurtigbåtforbindelser

o Oppgradering og utbygging av bredbånd i alle områder

▪ Harstad/Narvik lufthavn, Evenes vil bli styrket gjennom oppbacking av 3 store samlende kommuner.

o Muligheter for styrket rutetilbud til/fra regionen

o Terminal og infrastruktur ønskes utbygd og tilpasses næringsliv og ferierende sitt behov

o Reiselivsnæringen vil ha et stabilt tilbud og muligheter å bygge videre på

▪ Rekruttering og utvikling av kompetanse blir enklere for hver kommune p.g.a. større miljø og muligheter til samarbeid, herunder

o Skole og læringsmiljøer som gjør at regionen ligger på nivå med de beste i landet

o Omsorgstjenester der hvor folk bor

o Kommunaltekniske tjenester skal leveres og saksbehandling innenfor lovpålagte frister overholdes

o Lovpålagte og krevende psykiatri- og rus omsorg kan leveres fra sterke kommuner

▪ Befeste vår rettmessige stilling som senter midt i landsdelen

o Forsvarets kapasiteter må forsterkes gjennom tidenes forsvarsatsning

o Ved å bruke vår påvirkningskraft til å utnytte de lokale ressursene i regionen. Herunder finner vi både naturbaserte og institusjonsbaserte ressurser.

§     Områdene omkring oss vil være vekstkraftig og gi vekst i byene!

I dette bildet må sentraene være fremoverlent, være rause, snakke om de ressursene som ligger i en samlet region og konkretisere hva som kan lokaliseres hvor. Konkrete gode tanker om hvordan næringsutviklingen for fremtiden bør være og tilpasse utdanningstilbudet og lærlingeplasser heretter.

Det må iverksette et stykke arbeid som kan synliggjøre at vi ønsker og vil ta i bruk hele området av eventuelle nye storkommuner og skape en arbeidsfordeling basert på hva de ulike områdene har naturlige forutsetninger for.

Slik kan vi sørge for at våre barn og unge får det nivået på sin utdanning, som må til for å leve gode liv i vår nye storregion.

Slik vil vi i fremtiden klare å levere lovpålagte og effektive kommunale tjenester til befolkningen.

Vi ønsker mulighetenes region velkommen!