Ikke gå glipp av nyheter! Få tilgang på Fremover+ her.

En av landsdelens mest påaktede ytrere av tilsynelatende overbevisende meninger, J. P. Barlindhaug, hevder i et innlegg i Fremover at «Tromsbanen» stopper i Narvik.

Hans syn på jernbane i nord, er denne gangen ikke bare høyst diskutabelt, det er også perspektivløst, samtidig som det både på kort og lengre sikt vil hindre både samfunns- og næringsutvikling i en landsdel der fremtidsrettet og miljøtilpasset infrastruktur har vært forsømt i tiår etter tiår.

Bestill Fremover+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

Å påtale og fremholde dette, er altfor alvorlig til at det kan omtales som et politisk «hylekor». Hvis Barlindhaug ser noe utover landets grenser, kan han ikke unngå å registrere den kraftige utbyggingen av det effektive og miljøvennlige transport tilbud en jernbane er. Det skjer i Norden, utenfor Norge, der man ikke har en eneste fisk å transportere, og i Europa, Asia og Amerika.

Det må være noe mer enn politiske «hyl» som er grunnlag for dette, og ganske sikkert ikke stupiditet i bl.a. Sverige, som er grunnen. Det eneste han ser transportbehov for er fisk, produsert alle andre steder i landsdelen, som etter hans oppfatning skal transporteres til Tromsø for å bli lastet på tog der.

Selvfølgelig kan og skal det transporteres andre produkt, bearbeidet og produsert av det enestående resursgrunnlaget som finnes i landsdelen i nord. Hva utelukker at en bane i Nord-Norge går til et ekspansivt område som Alta, og for den saks skyld Hammerfest ? Både fisk, LNG og turister kan transporteres effektivt med tog.

Inntektspotensialet for kostnadene med å bygge jernbane i nord, var gjenstand for grundig bearbeiding I NSB’ (Norges Statsbaner) Hovedutredning for Nordnorgebanen. Med finansiering av byggingen av den utredete jernbanen i nord, lik den som er blitt brukt og brukes ved jernbaneutbygging i de sørligere delene av landet vårt, vil jernbanen i nord gå med et bedriftsøkonomisk overskudd!! Hittil har ingen påvist at disse beregningene fra NSB er feil!

Så til slutt et moment som ikke blir vist noen oppmerksomhet i den omfattende debatten om forsvar i landsdelen i nord, samt flytting av forsvarsenheter fra nord. En av de mest fremstående generalene Norge har hatt, og med en sentral posisjon i NATO, Tønne Huitfeldt, engasjerte seg i utbygging av jernbane i nord. Han sier bl.a. om mangel på styrkeenheter i nord. «Den vanskelighet må vi prøve å komme utenom ved å understreke hærstyrkenes mobile rolle som del av et effektivt territorielt forsvar.»

Hva slags mobil rolle vil hærstyrker ha med en innleid båt sammenlignet med en bane til og i landsdelen i nord?

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android