Tidligere fylkesrådsleder: Flytt Harstad til Nordland

Troms til Nordland: Det beste ville være å trekke grensa nord for Lavangen, sånn at en del av Troms kommer til Nordland, og det dermed blir to regioner i Nord-Norge, mener kronikkforfatteren.

Troms til Nordland: Det beste ville være å trekke grensa nord for Lavangen, sånn at en del av Troms kommer til Nordland, og det dermed blir to regioner i Nord-Norge, mener kronikkforfatteren.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En grense i et mulig todelt Nord-Norge bør gå nord for Lavangen og ut i havet mellom Ibestad og Senja. Da vil vi få interne regioner i de to store Nord- Norge-regionene som vil være funksjonelle.

Det er regionreformen som igjen har brakt opp diskusjonen om grensene i landsdelen. Regjeringen ønsker inntil 10 store regioner i stedet for 19 fylkeskommuner som i dag. Det sies at dersom fylkene blir enige om å slå seg sammen, skal de få større oppgaver overført fra staten.

Hvilke oppgaver dette blir er uklart. Den eneste endrede arbeidsoppgaven til regionene/fylkene som er foreslått, er at den offentlige tannhelsetjenesten skal flyttes til kommunene – om de blir store.

Det er denne reformen som har inspirert fylkesrådet i Troms til å fatte sitt vedtak der de ønsker å få Ofotregionen med Narvik og helt ned til Tysfjord inn i en region bestående av dagens Troms og Finnmark. Troms har alltid gått for én region i nord. Dette har de ikke fått de to andre fylkene med på.

En viktig årsak til det er manglende politisk tillit til Troms og Tromsø. I flere saker har de drevet bakspill og motarbeidet interessene til fylkene nord og sør for seg. De allierte seg mot Nordland sammen med Trøndelag når det gjaldt flybasen i Bodø og Universitetet i Tromsø (UiTø) truet med å starte ingeniørutdanning i konkurranse med Høgskolen i Narvik om høgskolen ikke ble et fakultet under (UiTø). Flere saker kunne nevnes.

I motsetning til dette har Nordland og Finnmark i nesten alle saker Troms har kjempet for, gitt støtte: tannlegeutdanning, Polarinstituttet fra Bærum til Tromsø, Arktisk Råd sitt sekretariat – og ikke minst – etableringa av Universitetet i sin tid.

En region kan ikke etableres ut fra hvor stort landområde en ønsker å ha kontroll med. En må ta utgangspunkt i hva som er funksjonelle regioner og hvordan en internt i disse regionene kan skape funksjonelle bo-, arbeids- og handelsområder.

Det beste vil faktisk være å dele landsdelen nord for Lavangen og trekke grensa vestover mellom Ibestad og Senja. Da vil vi få et funksjonelt område nord i Nordland der ikke bare Harstad og Narvik er sentra, men også Sortland. Og over fjellet fra Bjerkvik har vi Gratangen og Lavangen som i dag definerer Narvik som sin by.

Når vi får Hålogalandsbrua over Ofotfjorden, og ei kraftig utbygging av Forsvaret i Evenes, vil det komme mange arbeidsplasser som forsterker aksen Harstad–Narvik som et bo-, arbeids- og handelsområde. Men i dag er det også sterke knutepunkter fra Sør-Troms, dvs. Harstad med omkringliggende kommuner, inn mot Sortland. Dette betyr at de også bør være i samme storregion.

Bo-, arbeids- og handelsområder må være funksjonelle og være geografiske områder som utvikles sammen, f.eks. innenfor næringsutviklingsarbeidet og samferdselsarbeidet. To viktige fylkeskommunale oppgaver som vil videreføres i de nye regionene.

Det argumenteres med at Narvik-området må til Troms fordi sykehuset er knyttet til UNN og Høgskolen er et fakultet under UiTø. Dette er vikarierende argument. UNN er hele landsdelens sykehus, utenom Helgeland som ønsker seg til Trondheim. UiTø tilbyr også undervisning ved Campus Helgeland i Mo.

Det er ingen som krever sammenslåing av Nordland og Nord-Trøndelag fordi Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland ble til NORD Universitet.

Om vi skulle få til to regioner vil begge være store geografisk, og med ressurser som er viktige for hele landet. Selv med liten befolkningsandel vil de være ressursmessig sterke begge to.

Men de vil ha ulike interesser. Det er bare å studere næringsstrukturen. Derfor trenger vi flere stemmer for å ivareta helheten av interessene i nord. To til tre sterke stemmer overfor makta i Oslo er bedre enn en.

Den interne organiseringa vil være viktig. Ei deling av landsdelen må skje i fht. hvordan folk forflytter seg. To regioner med omtrent halvparten hver av landsdelens befolkning delt nord for Lavangen og vestover sør for Senja, vil antakelig ivareta dette best.

Vi må trekke grensene så vi internt i storregionene får funksjonelle bo-, arbeidsmarkeds- og handelsregioner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags