Kan dere svare meg på dette om PCI, Tor og Lars?

KREVER PCI-SVAR: Dagny Pettersen

KREVER PCI-SVAR: Dagny Pettersen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Perkutan koronar intervensjon (PCI) eller utblokking av tette blodårer til hjertet, er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne trange blodårer til hjertet. Behandlingen innebærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp i kransåren, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren. Inngrepet tar i de fleste tilfeller ikke mer enn en halvtime. PCI er standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt.

– Det holder ikke med ett PCI-senter i Nord-Norge

Olaug Bollestad, ny leder i Helsekomiteen på Stortinget, mener at det store geografiske området som Helse Nord dekker, krever mer enn ett PCI-senter. Hun mener det er unødvendig med nok en utsettelse av saken. Hun mener at ved denne typen behandling er tidsaspektet så viktig. For meg som har erfaring fra den type arbeid vet jeg hvor viktig det er å ha tidsperspektiv for denne pasientgruppen, sier Bollestad (sykepleier).

-Mener PCI-utsettelse er uheldig

Senterpartiet ønsker at flere sykehus her i landet skal få drive med PCI. Derfor er det uheldig at Helse Nord-styret ikke greier å ta en avgjørelse i saka, mener nestlederen i helsekomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (lege) fra Senterpartiet.

På min forespørsel til Landsforeningen for hjerte-og lungesyke (LHL) som driver Feiringklinikken, får jeg til svar at de støtter PCI på lokalsykehus, bla. i Bodø.

I det lange Nord-Norge kommer du ikke langt på 90 minutt som er den kritiske tidsgrensa for et vellykket PCI? Pasienter med akutt hjerteinfarkt i Ofoten og Narvik-området kommer ikke langt etter at flyplassen ble lagt ned i vår. Vi har enda ikke opplevd en vinter uten ambulanseflyet.

UNN dirigerer nå hele hjerteinfarktproblematikken i nord. Er det holdbart? Avstandene er for store til at det kun skal være ET ENESTE PCI-tilbud i hele Nord-Norge. De som får den alvorligste typen akutt hjerteinfarkt i Tromsø er heldige. De bor nært det eneste PCI-senteret i Nord-Norge.

”Styremøtet i UNN 8. feb. anbefaler at helseforetakene samarbeider med Luftambulansetjenesten ANS om forbedringer i transportlogistikken for denne pasientgruppen. Rapporten ang Høringssak – Hjerteinfarkt og PCI - Et likeverdig tilbud i Helse Nord, viser forskjeller i overlevelse som sannsynligvis skyldes for lite bruk av blodproppløsende behandling i ambulansetjenesten innen 30 minutter for pasienter med den alvorligste typen akutt hjerteinfarkt (STEMI). Dette er uakseptabelt, og styret støtter Helse Nord RHFs beslutning om at helseforetakene må iverksette felles tiltak for å sikre at gjeldende retningslinjer etterleves. ”

Jeg leser også et sted at det er en liten fare for at blodåra sprekker ved utblokking og da må Bypasskirurgi være tilgjengelig.

Jeg viser til artikkel i tidsskrift for den norske legeforening:”Fremtidens PCI-behandling etter hjerteinfarkt” fra 19. okt 2016. Det vises til at Norge har valgt en modell der PCI-virksomheten er mer sentralisert enn den er i sammenlignbare land. Eksempelvis har Nord-Norge færre PCI-sentre i fht innbyggere enn Belgia som bare er litt større enn halvparten av Finnmark. Finland har 6 ganger så mange PCI-sentre som Norge med nesten like stor befolkning”.

Hvor mange utblokkingspasienter hadde UNN i fjor? Hvor mange rakk ikke innen 90 minutt? Hvor mange overlevde ikke etter 30 dager? Hvor mange fikk redusert helse pga for sein behandling? ) Hvilke områder i Nord-Norge stiller svakest mht å rekke PCI-behandling?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags