Startskuddet har gått for klimadugnad

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Leserbrev:Torsdag 10.03 vedtok Stortinget at det skal lages klimastatistikk for alle norske kommuner, etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne. Det vil gjøre det lettere å nå utslippsmål også i Narvik.

Jobben med å bygge fremtidens lavutslippsamfunn skjer nemlig også i kommunen. Kommunen utformer sykkelveinettet og ladestasjoner for el-bil, og legger til rette for hvordan vi reiser til jobb og skole og i Narvik skal vi og kjempe for å få den planlagte by-tunnelen inn i NTP. Kommunen har stor makt til å påvirke egne utslipp gjennom innkjøp av varer og tjenester, og kan legge til rette for et grønt skifte i det lokale næringslivet. Kommunepolitikere kan legge ambisiøse planer for klimavennlige bygg og her må vi bli flinkere å legge klare føringer for fremtidig utbygging. Nå skal staten levere statistikk som gjør det lettere å måle hvor godt den enkelte kommune lykkes i dette arbeidet, noe som vil være et viktig verktøy i jobben videre.

Og det er en stor jobb som ligger foran oss. Utslippene i kommunene må kuttes nå og og de må kuttes raskt. Stortinget har vedtatt at Norge skal kutte 40 prosent av sine utslipp innen 2030 og skal vi klare å nå 1,5-graders målet som ble vedtatt i Paris-avtalen, må vi være enda mer ambisiøse.

Regjeringen begynte allerede å innfri på forslaget til De Grønne i statsbudsjettet for 2016. Statistisk Sentralbyrå har fått bevilget 6 millioner til å utarbeide grundig klimastatistikk i alle norske kommuner. Miljødirektoratet skal komme med forslag til en plan for utarbeidelsen av en slik statistikk. I 2017 kommer de første tallene og da må vi allerede være på riktig vei.

Dette er derfor et kjærkomment verktøy vi får, som gjør det lettere for oss å finne treffsikre virkemidler i kommunenes arbeid med å redusere utslippene. Dette verktøyet vil være svært viktig i videreutviklingen av kommunedelplanen for Klima, energi og miljø, hvor nettopp manglende statistikk har vært en av utfordringene.

Initiativet kom fra De Grønne i Trondheim, som allerede er godt i gang med å lage en egen klimastatistikk. Når vi også får dette, er det gylden mulighet til å se resultatene av det arbeidet vi gjør, og hva vi må gjøre mer av. Det vil hjelpe oss å lettere identifisere utslippsverstingene. Men det er også en klar melding til kommunepolitikere om at arbeidet må begynne i dag, og ikke i morgen.

Ambisiøse prosjekter for utnyttelse av avfall til energi, eller sykkelsatsinger vil slå positivt ut. I Narvik har MDG allerede i årets budsjett fått inn en liten, men viktig satsing på nettopp sykkelveier, og hvis vi får by-tunnelen på plass vil den nye miljøgaten gjennom sentrum bli et viktig steg på veien til reduserte utslipp og ikke minst et betydelig bedre lokalmiljø. Målinger av luftkvalitet har også endelig kommet i gang og vil også være med på vise oss hvor vi må ta grep og hvordan vi kan forbedre oss. Nå er det viktig at statistikken som etableres blir en varig, forutsigbar og tilgjengelig ordning som gjør klimapolitikken i norske kommuner og fylker etterprøvbar over tid.

Da er det opp til oss kommunepolitikere å komme best mulig ut på statistikken og det er liten tvil om at de kommunene som satser nå vil tjene på det i det lange løp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags