Narvik Sp vil ikke støtte en midlertidig flytting av Ankenes-elever

Ann-Chatrin Braseth, Narvik Sp

Ann-Chatrin Braseth, Narvik Sp Foto:

Av
DEL

LeserbrevNarvik Senterparti vil ikke støtte en midlertidig flytting av elever fra Ankenes skole til Narvik skole fra skoleåret 2020-2021!

Vi ønsker at storskolebygget ved Ankenes skole driftes videre uten rehabilitering - alternativ 0 - inntil sak om ny skolestruktur er behandlet høsten 2020. Det betyr at vi går for innstillingen til rådmannen.

Narvik Sp var som kjent ikke representert i bystyret da det ble vedtatt å bygge en ny stor ungdomsskole i byen - med overkapasitet. Det betyr at skolen i utgangspunktet trolig har plass til ungdomsskoleelevene både fra Ankenes og Bjerkvik på sikt. Elevtallet er som kjent fallende. Som parti i det nye kommunestyret er vi selvsagt forpliktet til å føre en ansvarlig politikk. Og det skal vi gjøre.

MEN; vi vil ikke være med på det vi opplever blir et hastverksvedtak dersom vi flytter elevene midlertidig fra Ankenes og inn til byen.
Vi har tiltro til at administrasjonen lager en grundig og god utredning om skolestrukturen i Narvik kommune, og vil avvente en konklusjon til vi får denne saken på bordet.


Vi har fått med oss erfaringene fra sammenslåingen av Framnes og Parken ungdomsskole, og mener vi alle bør ta lærdom av denne prosessen som skapte uro i arbeidsdagen for både lærere og elever. Det førte til sykemeldinger blant lærere og utagerende adferd blant elevene, ifølge Utdanningsforbunbdets klubb ved Narvik ungdomsskole. De mener det er viktig å ta lærdom av erfaringene fra den forrige sammenslåingen og bruke nok tid og økonomiske ressurser på å greie å ivareta elever og ansatte på en forsvarlig måte.

I respekt for elever og lærere blir det eneste riktige for Narvik Sp derfor å avvente saken om skolestruktur. Da har vi et grunnlag for å ta den grundige og gode debatten i partiet og lande på et vedtak som er basert på også ønsket til Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Lektorlaget. De ber oss politikere om ikke å bli behandlet som brikker som kan flyttes på. For dem handler det nå ikke om hvilken skolestruktur man til syvende og sist lander på. De ber om at skolene får rimelig tid til å gjennomføre prosessen på en god måte.

Det kan og skal vi gi dem!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags