Narvik SV og samepolitikk

Av
DEL

Leserbrev5. juni skrev SV medlemmene Westermann, Skogvoll og Berg et leserinnlegg om hvorfor de mener at Narvik kommune ikke skal gå inn i forvaltningsområdet for samisk språk nå. Narvik SV har mange medlemmer og stor takhøyde for meningsytring. Samtidig er det ikke alltid enkeltmedlemmers syn er det samme som lokallagets.

Narvik kommunestyre er bedt om å ta stilling til hvorvidt Narvik kommune skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk. Bakgrunnen er at gamle Tysfjord kommune, som Kjøpsvik var en del av, var en del av forvaltningsområdet. I tillegg har både gamle Narvik og gamle Ballangen kommuner lange tradisjoner med samisk næring, kultur og befolkning. Dette forplikter oss som kommune.

Selve kjernespørsmålet i saken er: Hvordan kan fellesskapet bidra til å styrke og ivareta samisk språk, kultur og identitet? Svaret ligger, slik Narvik SV ser det, i de nye modellene som ligger til vurdering i hos regjeringen og en god dialog med Sametinget og samiske foreninger, ikke i en inntreden i samisk språkforvaltningsområde nå.

Narvik SV deler altså de ovennevnte kjøpsvikingenes syn i mye av saken, også konklusjonen om inntreden i forvaltningsområdet. Det er imidlertid noen påstander vi ser behov for å klargjøre Narvik SV sitt standpunkt på.

For det første deler Narvik SV frustrasjonen over grensedelingen mellom nye Narvik kommune og nye Hamarøy kommune. Vi er sterkt kritiske til at konsultasjoner mellom departementet og Sametinget unndras offentlighet. Dette skaper grobunn for mistenkeliggjøring og konspirasjonsteorier. Det er allikevel viktig å understreke at det er departementet og i siste instans regjeringen og stortinget som har fattet vedtaket om deling og de som har ansvaret for denne. Narvik SV er også informert om at det er departementet som tok initiativ til at konsultasjonen ble unndratt offentlighet, ikke Sametingsrådet.

Sametingsrådet har bidratt til å dra grensedelingssaken i feil retning, men å tillegge de hele ansvaret blir feil. Narvik SV har forståelse for sinnet og frustrasjonen til Westermann, Skogvoll og Berg over grensedelingen, men å kalle det er overgrep er ikke noe Narvik SV står inne for.

Westermann, Skogvoll og Berg skriver i sitt leserinnlegg at “en liten del av samene kan styre store bestemmelser gjennom bl.a konsultasjonsretten med departementet.”. Dette er ikke Narvik SVs syn på sametinget eller det samiske demokratiet som sådan. Derimot opplever Narvik SV å ha god dialog med Sametinget v/sametingspresidenten i spørsmålet om samisk språkforvaltningsområde og andre saker, og ser frem til et konstruktivt samarbeid om nykommunen.

Nye Narvik kommune har store muligheter foran seg til å dyrke samisk språk, identitet, næring og kultur, men vi må ikke forhaste oss inn i noe. Narvik SV er overbevist om at god dialog med Sametinget, og de samiske organisasjonene i regionen, samt nye, tilpassede modeller for ivaretakelse av samiske hensyn er nøkkelen til å lykkes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags