Fra avfall til ressurs, mye mer enn biogass

Av
DEL

LeserbrevVegard Lind-Jæger og Geir-Ketil Hansen fra Narvik SV uttalte seg i Fremover forleden dag at de vil ha produksjon av metangass av matavfallet på Djupvik. Som det også sies i artikkelen er dette noe som har blitt vurdert flere ganger tidligere, men med økte behandlingskostnader for matavfall og nye teknologi-løsninger er dette på nytt blitt svært aktuelt. Som administrerende direktør Kirsti Hienn påpeker i artikkelen så jobber HRS Husholdning aktivt med saken og forslaget fra Narvik SV slår langt på vei inn åpne dører. Nye løsninger for småskala biogassanlegg muliggjør nå kostnadseffektive anlegg der man ikke er nødt til å transportere matavfall lange avstander til et sentralt anlegg. Derfor jobber også avfallsselskapene i våre naboregioner med utvikling av egne lokale biogassanlegg.

For enkelte andre avfallsfraksjoner finnes det per i dag ingen åpenbare gode regionale håndteringsløsninger. Mye av avfallet fraktes sørover til håndtering og avfallet til innbyggerne i området til HRS bidrar da til arbeidsplasser utenfor regionen. For tiden skjer det en voldsom utvikling i avfallsbransjen og man skal gå fra dagens situasjon på cirka 37 % grad av materialgjenvinning i husholdningsavfallet i Norge til 50 % i 2020 og videre til 65 % materialgjenvinning innen 2035. Dette har blant annet sin bakgrunn i ønsket om en mer sirkulær økonomi og smartere bruk av våre ressurser. HRS Husholdning gjør derfor mange tiltak fremover for å få til bedre gjenvinningsløsninger, blant annet ved å begynne med henting av utsortert plastemballasje hos husholdningene.

Flere aktører i nord ser også næringsutviklingsmulighetene som følger av denne bransje-endringen og den sirkulære økonomien. For eksempel planlegger Remiks i Tromsø å etablere en plastfabrikk for gjenvinning av plast fra regionen. I tillegg til de direkte arbeidsplassene i en slik fabrikk vil den også kunne gi spin-off effekter i form av annen næringsutvikling som drar nytte av produktene fra en slik fabrikk. Slike næringslivsmuligheter er også i tråd med den nye strategien for virksomheten som HRS nå utarbeider. Vi går en spennende fremtid i møte og gjør man de riktige tingene fremover kan HRS bli en lokalt eid motor i det grønne skiftet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags