Det er med "tristess" jeg leser at ett av Narviks beste byggverk skal vike til fordel for et mammutt-bygg på Frydenlund. Først av alt, hvorfor skal man gjøre samme feil i Narvik som man har gjort flere steder i Sverige og Norge, å samle så mange elever på en skole.

Det vil bety at man ber om "trøbbel"  med sosiale problemer og kontroverser blandt elever og kanskje også blandt lærere. Hva med den sosiale hygiene? Å legge en skole med 1000 elever midt i en by er en utfordring. Det krever en stor plass for fri bevegelse hos elevene og da vil dette stedet bli for smått uansett om vgs rives.

Når Narviks ordfører sier at det er for store tomme arealer i skolen og kalles luksus og at dette er medvirkende årsak til at videregående sole (vgs) må rives så er dette tulleprat. Hva med alle andre bygg rundt om i vår by og andre byers aulaer (les teatersaler, operahus, rådhuset  osv). Skal disse byggene få stå?

 

De er jo fullstendig uøkonomiske sett med mine øyne. Men de står der fordi vi ønsker dem og behøver dem der. Dersom man vil samle all elever på ett sted, så finnes det andre arealer som kan brukes. I stedet for å rive vgs kan man utlyse en idékonkurranse om hva bygget kan brukes til. Det blir heller ikke billig å rive bygget. At man vil samle alle skolene på stedet der vgs ligger idag tyder på en enorm idéfattigdom hos de som beslutter slikt.

Narviks politikere har nå en oppgave å gjøre det klart at dette bygget må få stå. Jeg tilhører en av de som begynte på denne skolen i 1960 og var i det første kullet som avsluttet skolegangen i Narvik i 1963 på denne skolen. Noen av oss (18 personer) som dengang var russ i 1963 møttes i Oslo torsdag denne uken og samtlige var enige om at skolen har en verdig plass og ikke bør rives. 

Beste Fylkeskommune og Ordfører i Narvik. Finn et annet sted å bygge skolen om man så absolutt vil samle alle elever på ett sted. Og, pass på å skaffe plass til psykisk helse samtidig.

Les også

Good grief!