Åpent brev til Narvik Kommune vedrørende Vannkanten A/S

VASSVIK: Rekken med naust i Vassvik er planlagt revet, med unntak av de to som ligger nærmest Narvik Marina. Videre skal det fylles ut i sjøen for å oppnå et større areal for å huse leiligheter i litt forskjellig format i flere bygningskropper.

VASSVIK: Rekken med naust i Vassvik er planlagt revet, med unntak av de to som ligger nærmest Narvik Marina. Videre skal det fylles ut i sjøen for å oppnå et større areal for å huse leiligheter i litt forskjellig format i flere bygningskropper. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerKommunalt hemmelighold, eksklusivitet for kun en utbygger, alt dette resulterer at vi som blir berørt av utbyggingen hevder at Narvik Gården A/S v/ Narvik Kommune har brutt offentlighetsloven ved inngåelse av en slik avtale uten åpent anbud.

LES MER: Prosjektet «Vannkanten» ett steg videre

LES MER: Konsekvensene er for store til at vi kan sitte og se på at området svekkes

LES MER: Konsekvensene er for store til at vi kan sitte og se på at området svekkes Naboene fortviler over utbygging i Vassvik: – Det er viktig at de setter seg godt inn i planene

Regelverket er helt klart vedrørende slike transaksjoner, offentlige eiendommer skal legges ut for salg i åpne budprosesser, prosessen skal være åpen, grundige og transparent.

Her er min påstand at dette ikke har skjedd i denne saken!

I forbindelse med salget av eiendommen har det vært offentlig anbud?

Svaret er nei!

Har Bystyret/ Formannskapet behandlet saken?

Svaret her er nei!

Kjenner vi til om det er innhentet takst i forbindelse med salget?

Svaret er nei!

Når ble forhandlingene startet?

Har kommunen sikret seg markeds pris ved salget?, hvem vet når det ikke foreligger offentlige takster eller offentlig bud.

Fikk offentligheten kjennskap til at eiendommen skulle selges?

Svaret er Nei!

Spørsmålet blir da hvorfor skulle salget gå, uten en åpen anbudsrunde?

Burde ikke beboerne i området fått muligheten og overta eiendommen, da hadde den blitt utviklet i samarbeid med skolene i Narvik, da de trenger en plass til svømmeundervisning.

Som vi tolker loven ved salg av offentlig eiendom, gjelder  likebehandlingsprinsippet.

Har dette skjedd her?

Svaret er Nei!

Etter min mening er konstruksjonene Narvik Gården A/S- Narvik Kommune i forbindelse med salget av denne eiendommen svært problematisk, ett kommunalt forvaltningsorgan skal selge en kommunal eiendom uten anbud , uten at andre har hatt muligheten til å komme med bud.

I tillegg skal altså planutvalget i Narvik kommune foreta eventuelle godkjenninger av regulering av prosjektet.

Pent, Nei!

Her gir kommunen fra seg en eiendom som har en salgsverdi på 180- 210 millioner .

Regnestykket er slik:

42 enheter a f. Eks 3.5- 4 millioner kroner.

I henhold til opplysninger vi har fått er salgssummen for enhetene i størrelsesorden på 3.5- 4 millioner kroner.

Thomas Nystad har opptrådt i Fremover med en kostnadsramme  på 70-80 millioner kroner.

Her folkens gir Narvik Kommune bort til en utbygger ett sted mellom 100- 110 millioner, det kaller vi subsidier og ulovlig støtte.

Det har ikke vært overholdt noen offentlig anbud, vi kommer til å klage saken inn for EFTA`s overvåkningsprogram ESA, for brudd på regelverket for offentlig anskaffelser.  

Plan og næringsutvalgets rolle:

Utvalget skal gjøre en totalvurdering av prosjektet, se på merknader som er kommet inn, gjøre vurderinger som skal sikre at de vedtak som fattes er korrekt i henhold til kommuneplanen som ble vedtatt i 2011.

Utvalget velger å se helt bort fra disse forhold, vedtar utbyggingen og det er her de røper at det er inngått avtaler mellom partiene i planutvalget som omhandler utbygging av dette område.

Avsløringen av avtalen mellom partiene kommer til syne når Fylkesmannen kommer med innsigelse og slår fast at i henhold til kommunedelplanen fra 2011, at det ikke kan bygges boliger i området.

Utvalget ser også i sitt vedtak helt bort fra Forskrift for konsekvensutredning.

(Tydelig at her vurderer partiene det slik at dette ikke er nødvendig all den tid partiene er enige).

Demokratisk, Nei!

Flaut for utvalget- Ja

Her er det jeg stiller spørsmål om vedtaket i utvalget er lovlig hjemlet?

Hvordan kan det ha seg at politikerne inngår hemmelige avtaler som påvirker folks tro på ett folkelig demokrati, og ikke minst hvordan man blir påvirket av en rasering av bomiljø.

Er det slike politikere vi ønsker skal representere oss?

Kommunens kontrollkomite  bes foreta en vurdering om utvalgets vedtak er gyldig!

Samtidig vil jeg be Kommunens kontrollkomite sørge for at avtalen mellom partiene blir vurdert og offentliggjort, samt undersøkt om avtalen mellom Narvik Gården A/S og Vannkanten A/S, inneholder forbehold som tilsier at kommunen må godkjenne utbygging.

Jeg ber i tillegg om at det blir satt stopp i denne saken inntil at Kommunens kontrollkomite har hatt tid til å granske saken og at det foreligger en avgjørelse i ESA.

Kommunens kontrollkomite bør kanskje se på andre byggesaker hvor Narvik Eiendom A/S er involvert?

Jeg ber også om at det blir gjennomført en åpen høring i Bystyret/ Formannskapet når kontrollkomiteens gransking er klar.

Nu er det ikke bare i Narvik at politikere gjør avtaler på bakrommet.

Drammen har nettopp avsluttet en slik sak som er på trappene i Narvik.

Jeg vil anbefale politikerne i Narvik og ta kontakt med sine kollegaer i Drammen, kanskje vil de lære noe!

Høyre tapte flertallet og en rekke partier trekker seg fra den hemmelige avtalen som var signert av partiene.

Nå kan Narvik politikerne trede fram, den hemmelige avtalen har dere avslørt selv, men antar at det offentlige søkelyset ikke bare blir hyggelig!

Til sist vil vi minne politikerne om at det viktigste er og lytte til folket,  og jeg vil ikke ha dette ”monstret” prosjektet skal ta all utsikt for våre vinduer.

Så til slutt har jeg ett spørsmål til AP, Rødt, SV, Venstre og KrF, er dette ett prosjekt i prisklassen 3.5- 4 millioner kroner sosialt?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags