Elvedalen - en perle i Narvik

Elvedalen. Arkivfoto: Odd-Georg H. Benjaminsen.

Elvedalen. Arkivfoto: Odd-Georg H. Benjaminsen.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerEn detaljreguleringsplan som omfatter Taraldsvikjordet skal snart opp til behandling i planutvalget. Detjalreguleringsplanen omfatter en del av Taraldsvikjordet. Området er viktig for Narviks befolkning som rekreasjonsområde.

Etter planene skal det bygges en butikk i første etasje og omlag 25 omsorgsleiligheter/kontor i de påfølgende etasjer.

Miljøpartiet de grønne Narvik ønsker ikke at det etableres et næringsbygg på denne eiendommen. Samtlige byer i Norge har et stort press på grøntområder. 80 prosent av landets befolkning bor i byer og tettsteder. Presset for å bygge ut på grøntområder er stort. Veier, næringsbygg, parkeringsplasser ønskes regulert inn i ulike planer.

I mange tilfeller byr dette på utfordringer slik også for Narvik sin del. Prioriteringer av næring går på bekosting av et kjærkomne grøntområder. For oss gjelder det i denne omgang Taraldsvikjordet.

Turstiene som aktivt blir brukt i området forringes og blir mindre attraktive som rekreasjonsområder. At friluftsliv har en gunstig helseeffekt viser mange studier. Flere studier har dokumentasjoner der helsegevinsten ved å ha grønne lunger i nærheten har en positiv effekt både fysisk og psykisk.

Luftkvaliteten i Narvik kommune har vært målt til langt over grenseverdiene ca. 20 ganger etter at målingene startet for få måneder siden. Vi er altså på god vei mot de 30 overskridelsene i løpet av et år som medfører at kommunen som forurensningsmyndighet må lage tiltaksplan .

Bevaring av grøntområder er et tiltak som virker gunstig for bedring luftkvalitet. Alle planer i Narvik skal vurderes opp mot tiltak knyttet til Kommunedelplan Klima, Energi og Miljø.

Etablering av grønne lunger i sentrum er en del av denne planen som kommunen har forpliktet seg til. Kommunen spiller en stor rolle med å ta vare på friluftsområder. Selv om utbygging av Taraldsvikjordet er et mindre område som blir berørt, kan mange slike inngrep av denne dimensjonen få store konsekvenser på lang sikt.

Videre er det viktig å påpeke følgende beslutning gjort av bystyret 5.2.2015. Sitat: «Det forutsettes god kommunikasjon og samhandling med aktuelle instanser og naboer i gjennomføringen av målsettingen i planprogrammet. Det tas forbehold

om at det i planprosessen framkommer innsigelser eller forhold som tilsier at arealet ikke bør benyttes til formålet forretning.»

Flere aktuelle instanser og naboer har gått imot utbygging og fremhever dette området som et kjærkomment friluftsområde. På grunnlag av dette vil MDG Narvik ikke støtte etablering av næring og bolig/kontor på Taraldsvikjordet.

For MDG Narvik Trille Guldal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags