Planutvalget har nå behandlet Kommuneplanens arealdel. Planen videre skal til behandling i Bystyret 2. februar. I det foregående planutvalgsmøte ble det stilt en rekke spørsmål ved denne planen.

I møtet bes representanter fra havna om å informere om grunnforholdene i indre havn. Det opplyses om at hele havna er som et gammeldags deigtrau av leire. 75-80 meter dyp.

Jøss! tenker nok mange, også jeg. Når jeg i ettertid studerer den dokumentasjonen som posisjonspartiene fikk utdelt i et tidligere møte viser det seg at leiredybden her er 0-15 m i det aktuelle utbyggingsområdet, fra Northlandkaia mot Kleiva. Under redegjørelse i planutvalgsmøtet blir dette plutselig til 75-80, ikke 0-15 m.

For meg er dette villedende, eller i klart språk, desinformasjon? Hvor seriøst kan vi ta en slik framstilling? Det har aldri vært aktuelt å etablere ei havn midtfjords mellom byen og Ankens der det er mye leire. Jeg håper vi for ettertiden unngår slik informasjon i planutvalget. Narvik kommune har ført en ryddighet i forhold til denne planen som jeg ønsker at havna tar lærdom av.

Jeg og flere opplever at Narvik havn har vært meget dyktige selgere. Med flotte bilder har de i flere år reist land og strand rundt, også i utlandet for å selge denne gigantutbygging. De har lykkes i stor grad.

Som gammel politiker husker jeg Terra eventyret som til slutt gjorde kommunen kjent som Terra kommune. I ettertid skjemmes jeg over at jeg ikke stilte mer kritiske spørsmål til disse fremragende selgerne. Denne fella må vi politikere ta ansvar for å ikke havne igjen. Det er derfor på sin plass at vi politikere som til sjuende og sist skal vedta planen, stiller de kritiske spørsmålene til denne gigantutbyggingen. Da må vi forlange seriøse svar.

I Fremover kan vi lese at det er bykamp om NTP (Nasjonal Transportplan) midler i milliardklasse, noe som selvfølgelig er naturlig. Det er ingen kø fra andre byer eller regioner for å dytte tosifrede milliardbeløp til Norges største containerhavn i By1.

Ved å si ja til denne gigantutbyggingen, sier vi samtidig nei til området på Indre Millerjord. Arealet Indre Millerjord gir mest netto næringsareal igjen for fyllmasse. Er det ikke det vi etterspør?

Bror Martin Hanssen