Trafikk- og samferdselsknutepunkt?

Av
DEL

LeserbrevDet skrives og legges planer, men resultater uteblir.

Bærekraftig kommunesenter, hva innebærer dette for for deler av Tysfjord og Ballangen?

- tilfredsstillende kommunikasjonsforbindelser til og fra kommunesenteret i Narvik

- buss/bil, båt,tog og ikke minst direkte flyforbindelser fra Narvik lufthavn til sentrale

off.mndigheter og pasienttransport.

Narvik lufthavn, Framnes: Innbyggerne, lokalpolitikere, helsevesenet, universitetet (høyskolen) opplever nå at det kommunale vedtaket var en feil beslutning og at det daværende bystyret ikke tok hensyn til de advarsler som på forhånd ble gitt. Alt skulle bli mye bedre med flyforbindelser via Evenes.

Situasjonen hittil er blitt noe helt annet. Flybussen bruker ca. 1 time fra Narvik til Evenes og Widerøe har hittil kuttet avganger Evenes-Bodø-Narvik og selskapet har meddelt at flere endringer kan bli aktuelle. Aktuelt: Innbyggerne i Tysfjord og Ballangen vil ha nytte dersom Narvik Lufthavn, Framnes blir operativ igjen.

En stor fordel vil bli at pasienttransporten fra distriktet vil unngå den lange kjøreturen til Evenes via Narvik. Ambulansefly vil kunne stå klar på flyplassen for direkte transport til f.eks Bodø, Tromsø eller andre sykehus.

Båtforbindelsen Kjeldebotn-Evenes blir ikke tilpasset de viktige flyavgangene fra Evenes og de reisende vil unngå en lang ventetid på Evenes og økte kostnader ved kjøre til Narvik og ta direkte fly til Bodø eller Tromsø.

Nordland fylke vil redusere avgangene og øke prisene.

Narvik Lufthavn kan operere fly med kapasitet på 5o seter. Det ville ha vært viktig å få med i søknaden for VU 2027

Tiltak: Behovet for en direkte flyforbindelse Narvik-Bodø-Narvik-Tromsø har vært og er aktuelt.

Derfor bør det opprettes et utvalg med representanter fra næringsorganisasjonene, UNN( helse) og høyskolen og en lokal politiker. Denne representanten må vise sin interessen og ikke være den samme som gikk inn for det kommunale vedtaket som la ned flyplassen. Kontakte flyselskapet. Sørge for at flyplassen med rullebane,anlegg og bygninger vedlikeholdes.

Flyplassen og området ble vurdert som base for allierte helikopter under kommende vinterøvelse, men etter en positiv befaring sa noen nei.

Konferansesenter: Før flyplassen ble avviklet var Narvik et besøkt konferansested, og hvor deltakerne kom til Narvik med direkte fly.

Flyankomst og avgang var tilpasset møtestart og møteavsluttning.

Høst- og vintertmånedene var bl.a byens hotellkapasiteter godt utnyttet.Hotellene opplyser at så ikke er tilfelle nå.

Det er blitt for tidkrevende og økte utgifter for å benytte Narvik for 1-2 dagers konferanse/møter.

Kommunesenter: Hva betyr flyplassen for Narvik som kommunesenter? I nye Narvik kommunen kommer styremøtene som en konsekvens til å ambulere mellom Kjøpsvik, Balllangen og Narvik, men representasjon kommer til å skje ut fra Narvik og til Narvik , og da blir flyplassen en viktig del av infrastrukturen.

Bærekraftig utvikling og næringsliv: I et leserinnlegg skrevet av stortingsrepresentant (AP) fra Nordland og Narvik mener vedkommende at satsing på reiseliv må bli en prioritert oppgave for nye Narvik kommune.

En prioritert oppgave for representanten bør være å jobbe for etablering av bl.a varige kompetansekrevende næringsliv og varige arbeidsplasser.

I et annet innlegg var meldingen at vi behøver ikke flere matbutikker som det legges opp til.

Det vil ikke skape nye arbeidsplasser, men bare flytting fra eksisterende

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags