Narvik kommune står foran store økonomiske utfordringer i framtiden.

Vi har full barnehagedekning. Antall elever ved skolene er vesentlig redusert. Kort fortalt blir vi eldre i Narvik kommune. Dessverre.

Pr i dag har vi fem ungdomsskoler i Narvik kommune. Fem bygg derav flere med så store byggetekniske utfordringer at de er modne for rivning.

En ny ungdomsskole med beliggenhet der Parken ungdomsskole ligger i dag vil gi en bedre skole, bedre skolebygg og en veldig mye bedre kommuneøkonomi.

Et slikt tiltak vil gi økonomisk rom for større lærertetthet enn nasjonale retningslinjer tilsier.

Dette grepet i skolestrukturen vil gi rom for å drive og forbedre barneskolene slik de drives i dag.

Flytt elever fra Parken ungdomsskole i midlertidige lokaler under byggeperioden, helst og gjerne til/ved Framnes ungdomsskole. Vi ved Framnes ungdomsskole skal gjøre alt som står i vår makt for at dette skal bli et hyggelig midlertidig opphold. En byggeprosess ny skole bør kunne utføres ila et år. Midlertidige grep for mindre besparelser skaper kun unødvendig uro og motstand. En ungdomsskole i Narvik kommune. Vi har ikke råd til å vente.