Jeg har i tidligere leser brev dokumenter at Stortinget, på et sviktende grunnlag, har vedtatt at beredskapen på Narvik Sykehus skal vurderes. I samme leser brev anbefalt jeg at nye Narvik Sykehus plasseres i bydelen Bjerkvik.

Det er med undring jeg har hørt dette: Driftsrådet ved Harstad Sykehus anbefaler å legge ned fødeavdelingen ved Narvik Sykehus! At de våger med et pasientgrunnlag på 37000. Narvik har 43000. Bygges sykehuset i Bjerkvik økes pasientgrunnlaget til 55000. Kjøretiden mellom Bjerkvik og Harstad er 75 minutter. Uten fødeavdeling i Harstad vil 18000 få denne ekstra kjøretiden. Di som bor på Hinnøy, sør for Tjeldsundbrua, får 24 minutter lenger kjøretid til Bjerkvik. Tjeldsund, Skånland, Evenes og Ibestad vil få tilnærmet samme kjøretid.

Legges avdelingen i Narvik ned, vil konsekvensene bli mye større. 32000 må bruk 75 min lengere for å komme til Harstad. 22 000 vil bruke lengere tid for å komme til Tromsø. 4 eksempler på samlet kjøretid: Borkenes til Bjerkvik 99 min. Kjøpsvik til Harstad 190 min. Sjøvegan til Harstad 136 min. Sørreisa til Tromsø 140 min. (Til Bjerkvik 102min.)

Kjøretid Harstad/Narvik Lufthavn fra Bjerkvik: 37 min, fra Harstad sykehus: 46 min. Med full beredskap ved Narvik Sykehus. vil en pasient som kommer fra Setermoen, og må videre med Luftambulanse, få en reisetid på 90 min (1 t 30 min) Med redusert beredskap ved Narvik sykehus, vil reisetiden via Harstad Sykehus bli: 180 min. (3 t).

Bør ikke sykehus beredskapen vurderes av alle kommunene i distriktet?