BYGG NORD-NORGEBANEN

Nye jernbaner skal bygges til Pajala i Sverige og Kolari og Sodankylä i Finland. Det er på høy tid at jernbane fra Fauske til Narvik blir realisert. En norsk nasjonal jernbane bør realiseres snarest.

Nye jernbaner skal bygges til Pajala i Sverige og Kolari og Sodankylä i Finland. Det er på høy tid at jernbane fra Fauske til Narvik blir realisert. En norsk nasjonal jernbane bør realiseres snarest. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.BYGG NORD-NORGEBANEN.

REIDAR CARLSEN
Med respekt for etterkrigstidens mange solide rikspolitikere fra Nord-Norge er det få som rekker opp til historiens vel kjente Bodø-væring Reidar Carlsen. Uventet satte Carlsen stopp for jernbanebygging nord for Bodø i 1962. Videreføring til Narvik ble effektivt blokkert.

JERNBANE I NORD
Det er mange som kan stilles til ansvar for mangelfullt engansjement for jernbanebygging i landsdelen. Flere personligheter fra områdene Bodø og Rana ser ikke behovet for likeverdig transportinfrastruktur for resten av landsdelen. Likeverdig infrastruktur blir oversett.

OFOTBANEN
Den elekrifiserte jernbanen fra Narvik til Riksgrensen er nasjonens mest lønnsomme banestrekning. Behovet for dobbeltspor er nødvendig for kommende transportvolumer. Dobbeltspor på Ofotbanen vil koste 15 – 16 milliarder.

ARCTIC RAIL EXPRESS
ARE – toget ble etablert i 1993 etter stor innsats fra fagmiljø og politikere i Narvik, og med stor motstand fra kommunene nord for Bodø og Fauske. Beslutningen om ARE-toget ble fattet hos daværende samferdsels-statsråd Kjell Opseth etter godkjenning fra det svenske Trafikverket.

ARE - EN SUKSESS
ARE-toget fungererer meget godt med sine effektive terminaler i Kiruna og Narvik. Disse to terminalene betjener allerede store områder i Finnmark, Troms og Nordland, - med Salten, Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

TRØNDERBANEN OG NORDLANDSBANEN
En sammenhengende jernbane Trøndelag til Tromsø vil styrke effektiv transport. Det vil styrke nasjonal sikkerhet og beredskap. Nordnorsk jernbane begrunnes i økende transportvolumer, særlig fiskeleveranser fra det nordlige Norge.

Nordlandsbanen er i dårlig forfatning. Det startet i Trondheim i 1881, Grong i 1929, Fauske i 1958, Bodø I 1962. En solid jernbane mellom Fauske og Narvik med en dobbeltsporet Ofotbane vil gi stor nytte til det beste for det nordlige Nordland samt store deler av Troms og Finnmark.

TROMSBANEN
Det er ingen overraskelse i Tromsøs forsøk på å prioritere jernbane fra Tromsø til Narvik og det svenske jernbanenett. Det vil være litt av et kupp å flytte Narvik-terminalen og ARE-toget fra Narvik til Tromsø. En sammenhengende nasjonal jernbane fra Trondheim til Tromsø er målet.

NORD-NORGEBANEN
I løpet av kort tid er videreføring av jernbane fra Fauske – Narvik – Tromsø blitt et krav blant en imponerende stor del av befolkning og næringliv. Et stort flertall ønsker Nord-Norgebanen realisert. Det er samhold, samarbeid og tilslutning fra departement og Storting som teller.

NYE EU - KRAV
Nye EU-krav kan komme til å tvinge fram Nord-Norgebanen. Kommende miljøkrav i EU krever at 50 prosent av langtransport skal over på sjø eller jernbane innen 2050. EU – bestemmelsene kan komme til å sette fart i videreføring av Nordlandsbanen og Nord-Norgebanen.

BEFOLKNINGS-GRUNNLAGET
Folketallet i regioner og kommuner er viktige forutsetninger for investering i jernbane.
Pr 1. januar 2019 er folketallene slik: Trøndelag: 460 783, Nordland: 243 385, Troms: 167 202
Befolkningen i Troms er ¼-del av folketallet i Trøndelag og Nordland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags