Fylkesrådet raserer tilbudet på videregående skole i Nordland

Krtitiserer: Beate Bø Nilsen (H) kritiserer fylketsrådet, her ved leder Tomas Norvoll, og mener at fylkeskommunen  faktisk har meget god økonomi. Arkivfoto

Krtitiserer: Beate Bø Nilsen (H) kritiserer fylketsrådet, her ved leder Tomas Norvoll, og mener at fylkeskommunen faktisk har meget god økonomi. Arkivfoto

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sentraliseringen fra AP, SP, SV og KrF i Nordland er tydelig. Nedleggelse av tilbud i den videregående skole er dramatisk for folk og næringsliv langs Nordlandskysten. Der er penger nok til å gi meget gode tilbud i den videregående skolen i Nordland. Denne svartmalingen fra fylkesrådet må snart ta slutt. Vis i stedet handlekraft og styringsvilje! Det fortjener Nordland. Høyres fylkestingsgruppe klarer gjennom sine forslag å finne midler til tilfredsstillende tilbud i den videregående skole.

Forslagene om nedleggelse av tilbud i de videregående skolene i fylket er dramatiske. Høyre erkjenner også at elevtallene er synkende, men vi kan ikke støtte forslag som så til de grader sparker ben under lokalsamfunn og næringsliv. Flere steder er man redde for at den lokale videregående skolen blir så ribbet for tilbud at den til slutt legges ned. Bedrifter over hele fylket skriker etter arbeidskraft og kompetanse. For mange ser fremtiden mørk ut når ikke lengre den videregående skolen i nærmiljøet skal sørge for dette.

Nordland går så det suser, arbeidsledigheten er lav og mangel på arbeidskraft er et problem. Skal fylket fortsette å ha et næringsliv i verdensklasse og hindre at vi blir tømt for folk, er vi nødt til å investere i kunnskap og infrastruktur. Høyre kommer ikke til å akseptere denne drastiske endringen.

Høyre vil skrote den dyre parlamentariske styringsformen, men partiene som utgjør fylkesrådet (Ap, Sp, SV, KrF) har ikke overraskende stemt ned forslaget. En ukultur som har utviklet seg under denne måten å styre på, er at de ansvarlige politikerne skyver administrasjonen foran seg når ting blir ubehagelig. Dette ble gjort da man ikke klarte å kvalitetssikre økonomien på samferdsel og nå på utdanning med uavklarte kostnader til rehabilitering av TIP-hallen i Brønnøysund.

Fylkesrådet viser til nedtrekk på 459 millioner. Men hva er sannheten om økonomien til Nordland fylkeskommune?

* Nordland fylkeskommune har fått økt inntekten de siste 8 årene på ca. 1,5 milliarder

* Overskuddet har variert fra 183 til 620 millioner i denne perioden. I 2018 var overskuddet på 386 millioner, ca. 6% mot anbefalt 4%

* Nordland fylkeskommune har over flere år fått kompensasjonsmidlene for å lette overgangen på nytt inntektssystem. Bare de to siste årene har de fått på 94 mill. (2018) og 106 mill. (2019)

* Nordland fylkeskommune har en inntekt godt over landsgjennomsnittet og de frie inntektene til Nordland er blant de best i Norge

* Nordland fylkeskommune vil ha en gjeldsgrad på over 86% i 2022 mot anbefalt maks 60%. Det betyr at man må betale betydelig mer på renter og avdrag og har mindre til drift.

* Parlamentarismen er en sterk fordyrende styringsmodell hvor man har hele 18 frikjøpte årsverk til politikk!!!

* Nordland har fått nesten 80 millioner fra Havbruksfondet fra 2017 – 2019

Dette viser at Nordland fylkeskommune har meget god økonomi og at reduksjonen på 459 millioner som det vises til mangler oversikt av andre inntekter som teller positivt, og er en kombinasjon av statsbudsjettets nedtrekk og fylkesrådets og flertallet i fylkestingets egne vedtak som gir sterke økonomiske konsekvenser for Nordland.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags