Nordlige del av Tysfjorden må forbli frisone for almenheten og fiskerier

tysfjord

tysfjord Foto:

Av
DEL

LeserbrevNordlige del av Tysfjorden må forbli frisone for Almenheten og Fiskerier.

Dette var også kravet til kommunedelsutvalg, grunneierlag, fiskere og andre brukere under offentlig høring av kystsoneplan til Tysfjord kommune. Det kom inn flere titalls merknader og lange underskriftlister. Mens kommunen valgte legge disse bort under kategorien «protester». Innspillene ble aldri politisk behandlet, - ledelse og kommunestyret valgte å ta en «komiske ali» med å late som om disse ikke eksisterte.
Nå krever Nordlaks å etablere anlegg i Bergkråa, midt i denne sonen.
Dette ble først stoppet av Fylkesmannen under henvisning til forurensningsloven og hensynet til den unike Tysfjord-hummeren. Ny Fylkesmann fra Fremskrittspartiet så med andre øyne på dette og anbefalte senere lakseoppdrett i området, - selv om nye strømmålinger viste dårligere forhold.
Fikk så støtte fra Miljødirektoratet som viste til at denne delen av fjorden fremdeles har god vannkvalitet. Oppdrettselskapet skal bare «ta hensyn uten urimelige kostnader innenfor rimelighetens grenser». Og ta bilder av havbunnen «før og etter». Hensyn til tysfjordhummer og at det skulle forankres inntil strandsonen mellom flere oter hi og en sjøfuglkoloni var ikke vesentlig. Heller ikke at dette er mest brukte og tryggeste ferdselsvei for småbåter.
Fiskeridirektoratets tilslutning var ikke mindre bisarre. De påpeker at søknaden ikke har vært politisk behandlet i kommunen , at det er et viktig område for hummeren med flere gyteplasser for kysttorsk i like ved. Men skriver de: Dette kan være et interessant eksperiment!
Det kommer tydelig frem hvor redd myndigheter er for å tråkke oppdrettsnæringen på tærne. Mens dagens brukere aldri er blitt hørt.
Oppdrettsnæringen har allerede tolv godkjente lokaliteter i Tysfjorden, med kapasitet på tilsammen trettifem tusen tonn! Den trettende vil bare være et lite supplement, men en stor feil og ulykke i forvaltningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags