I forhold til tidligere tider har jernbanen endelig fått et kraftig oppsving i prioritering og bevilgninger til nye jernbanespor i dette landet. Under Ap-regimet virket det som om jernbanen for en stor del ble nedprioritert. Flere baner ble nedlagte og penger  til nødvendig vedlikehold av de som fortsatt skulle drives, kom ikke på flere år. Varselklokkene var mange, men Høyre og Frp diltet bare etter.

Store omprioriteringer innafor organisasjonen ble et av resultatene. Fra tunge NSB til oppsplitting i Jernbaneverket og rest-NSB. Nå er Jernbaneverket delt opp i Jernbanedirektoratet og BaneNOR. Jeg berører ikke NSB, fordi jeg kjenner for lite til dets organisasjon, men innrømmer at at jeg var sjeleglad for å kunne gå av med pensjon i en alder av 62, etter 36 år i tidligere NSB og Jernbaneverket.  Før og etter dette tidspunktet (2003) har toppsjefene kommet og gått.

Som jeg nevnte innledningsvis, er tonen i forhold til jernbanen innafor bevilgende og utøvende myndigheter nå langt mer positive.  Likevel setter myndighetene oss her nord på en sterk tålmodighetsprøve. Nye jernbaner bygges helst i sør,spesielt rundt hovedstaden og Oslotriangelet med nye dobbeltspor frem til Lillehammer, Halden og Tønsberg, ny tospors Oslotunnel, Ringeriksbane, Follobane, dobbeltspor til Porsgrunn.  Følgene er store,nye bydeler i Ski, Moss og Hønefoss, for å ta unna noe av befolkningstilveksten på Østlandet.  Dette er nødvendig. Vi har alle et "søskenbarn på Gjøvik", eller har vi det ikke ? 

Her nord begynner vi å bli enige om ny stambane. Takk til Trude Hagland for hennes bestrebelser i så måte.  Jeg velger å kalle Nordnorgebanen som en del av stambanen fra Oslo til endepunktet i nordøst, rett og slett for å understreke at dette er en samordnet riksoppgave med et fellesløft, også med positive nyttekostnader for storsamfunnet !

Jeg skal forsøke å oppsummere stoa så langt:

Dobbetspor på Ofotbanen; Svenskene har konkludert med sin del på Malmbanan.  Som et nav i videre utbygging ligger Narvik og Ofotbanen. Den må utvides for å gi plass til økende trafikk fra nord, sør, vest og øst med mulig tilknytting til Happaranda, Kuvola og kanskje helt til "Silkeveien" fra Kina. Som Arne Haga skrev i et tidligere innlegg: "Ikke for frakt av matvare, men annet gods i begge retninger". For egen del vil jeg legge til: Et utmerket mål også for turisttrafikk. I mitt hode er altså Ofotbanen pri én.

Nordnorgebanen Fauske - Tromsø: Den vanskeligste etappen er uten tvil Fauske - Narvik med mange fjordarmer, men dette er utredet flere ganger, også av den tyske krigsmakten i sin tid. Den må vi se bort fra nå. Siste fra NSB var i 1992.  Utredes nå av Jernbanedirektoratet.  Fordelen er Narvik - Fauske først , fordi stambanen knyttes til Ofotbanen, og man allerede da vil få to muligheter: Transport gjennom Sverige og/eller stambanen (eldrift eller hybriddrift).

Fordelen Narvik- Tromsø: Raskere tilknytting nordover med en forhåpentligvis moderne, elektrifisert bane !

Spørsmål 1: Må jernbanen nødvendigvis gå helt frem til Tromsø? Kan den stoppe i Nordkjosbotn - Midlertidig, fordi STAMBANEN videre nordover (Alta - Kirkenes, må også utredes).  Sidespor til Tromsø (som til Bodø) er likevel mulig! Finnmarks medbestemmelse i STAMBANE-saken er viktig.

Spørsmål 2: Hvordan skal Rombaksfjorden krysses? Der er allerede to bruer.  Hengebro, flytebro, eller på annet vis?

a). Dersom tilknytting sørover til Fauske ikke kan velges?  Det blir ingen STAMBANE uten denne "Missing link".  Uansett må nåværende Nordlandsbane moderniseres og elektrifiseres helt frem til Trondheim.

b). Kjøring av godstog fra/til Nordnorge gjennom Sverige, må sikres gjennom langsiktige avtaler med svenske Banverket!

Hvilken hastighet skal den nye STAMBANEN bygges for?

Havende teknologi tilsier at jo større hastighet, desto større kurvatur, bl.a. for å motvirke snøforhold i åpne landskap.  Sikkerheten må også være bedre i forhold til vilt-påkjørsler.  Høyere hastighet i kombinasjon lett togmateriell og snøforhold gir ikke de beste forutsetninger for sikkerhet

Ved planlegging av nye baners hastighet sørpå velger man nå å ta hensyn  til dette, bl.a. med lavere gjennomsnittshastighet for å presse byggekostnaden og få mindre naturinngrep!