NSB (Norges Statsbaner) har alt utført 2 utredninger, grundige nok til å kunne fatte vedtak om bygging. I tillegg finnes Ribu-utvalgets utredning. 8 arkitektstudenter ved NTH i Trondheim utarbeidet som diplomoppgave en utredning om Nord-Norgebanen for Nordland Fylkes Jernbanekomitè og Tromskomitèen for jernbane. Terje Walnum utarbeidet også en omfattende utredning for de to jernbanekomitèene for Nord-Norgebanen. De første utredningene om jernbane i nord fant sted alt i 1872.

Når det blir påstått at den riks politiske ledelse i Rikshovedstaden Oslo tar evigheten til hjelp for å hindre utbygging av jernbane i Nord-Norge, ser det unektelig ut til å ha en gehalt av riktighet.

For tiden øker arbeidsledigheten i landet vårt. Det burde fordre en viss forståelse for at det er fornuftigere å betale kvalifiserte arbeidsledige for å få utført et samfunnsnyttig arbeid i stedet for å betale dem for å gå arbeidsløse og ikke gjøre noe. Resultatet av finansiering av arbeid med å bygge Nord-Norgebanen, ville også gi fremtidige, produktive arbeidsplasser.

En transportmessig perspektivløshet av store dimensjoner ser ut til å rå grunnen i Oslos rikspolitiske gemakker.