De siste ukene har debatten gått i media i Troms og Nordland om det er ønskelig og fornuftig å bygge Nord-Norge-banen, enten i form av en linje fra Narvik til Tromsø eller fra Fauske og nordover til Harstad/Tromsø via Narvik eller ikke.

Blant annet har Arbeiderpartiets 2.-kandidat i Nordland gått ut og tydelig sagt at det ikke kommer på tale å støtte et slikt prosjekt. KrF er sterkt uenig i det resonnementet som har kommet fram og som søker å skyte ned planene for en slik jernbane.

Som KrFs førstekandidat til stortingsplass fra Nordland er jeg veldig stolt over å fronte at vi vil at denne banen nå skal bygges. Derfor jobbet også KrF inn mot regjeringen for å få på plass en oppdatert utredning om kostnader mv. for bygging av denne banen i Nasjonal transportplan – hvilket vi lyktes med.

Jeg mener det er på høy tid at Nord-Norge koples på den miljøvennlige transportformen jernbanen representerer – når denne er drevet av miljøvennlige fremdriftsmidler så som elektrisitet. Nord-Norge er i dag en svært viktig og betydelig økonomisk motor i Norge og hele nasjonen vil tjene på å gi landsdelen framtidsrettede og miljøvennlige transportalternativer.

Når det nå endelig blir satser på jernbane må også vi i nord få vår del. Her er potensiale til å erstatte haugevis av trailere med miljøvennlig transport! En moderne jernbane for transport av gods her i nord bør ikke latterliggjøres, men muliggjøres!

KrF vil i neste stortingsperiode jobbe for at Nord-Norge-banen skal bli en realitet. En stemme til KrF ved valget vil derfor være en stemme for at Nord-Norge-banen endelig kan bli bygget.