MDG Nordland og Nasjonal Transportplan 2018-29

Bror Martin Hansen.

Bror Martin Hansen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL
Så kom den, den etterlengtende Nasjonal Transportplan(NTP). Planen som viser hva regjeringen prioriterer å bruke nesten 1000 milliarder på i denne tidsperioden. En plan som rulleres/omprioriteres hvert 4 år.

Debatt: 

For oss i Nordland har det vært «lekkasjer». Ny flyplass i Bodø. Et nødvendig prosjekt, som sammen med utvikling av ny by kan bli et utstillingsvindu for bærekraftig byutvikling. Storflyplass på Haugan i Mo I Rana, gratulere. Samtidig hører vi fra flyselskapene at det er lavt trafikkgrunnlag der. De vil utrede Nord-Norge -banen. Omtalt som rent valgflesk. Regjeringen finansierer store deler av Hålogalandsvegen, en veg som vil gjøre AS Norge rimeligere i drift.

Miljøpartiet De Grønne mener at den nasjonale transportplanen må legge opp til en framtidsrettet transport basert på Norges klimaforpliktelser. Regjeringen vil bruke ca 1000 milliarder i transportsektoren på 12 år, de samme 12 årene der vi skal kutte 40% fra samme sektor. Vi forventer at NTP inneholder et klimaregnskap som viser at planen fører til nedgang i klimautslippene fra samferdselssektoren på 40% fram mot 2030.

Vi vil ha vekk alle svindyre monsterveiprosjekter som E18 og E39. Isteden vil vi satse på fremtidens transportløsninger, som høyhastighetstog, elbil og elferger.

Det må bli lettere å reise miljøvennlig, og vi kan ikke gå i motsatt retning og øke forurensende bil- eller flytrafikk. I NTP må regjeringa aktivt prioritere løsninger som fører til varig nedgang i klimautslipp, respektere nullvekstmålet for biltrafikk inn til de store byene, og velge bort kapasitetsøkende veiprosjekter til fordel for utslippsfrie løsninger.

Så kom planen kl 12 på onsdag. Nordland får 2,6% av disse ca 1000 milliarder!! Nor-Norgesatsingen er fremdeles bare ord. Utover lekkasjene når det gjelder nye prosjekter kan nevnes Sørfoldtunellene helt i slutten av perioden. Det kommer midler til ny havn på Andenes, Røst og Værøy. Tiltak på E 10 i Lofoten, jaja. Den overveiende del av dette er i slutten av perioden, og dermed en viss grad av usikkerhet.

Når det gjelder Ofotbanen sies det at det satses på god dialog med svenskene. Da det er der det er flaskehalser. Av den store satsingen på jernbane kommer ingen ting til Nord-Norge. Den største skuffelsen er kanskje i Narvik, der omtalte satsing på dobbeltspor, E-6 ut av By1 samt den eventyrlige havnesatsingen ikke kommer med. Det kan ligge noe i nye krysningsspor for jernbanen i «Godspakken»

Ut fra et miljø og klimaperspektiv er det finansiering av sykkelveier som kunne ha kommet Nordland til gode. Det er avsatt 1 milliard pr år. Samtidig henvises det til «Bymiljøavtaler» og «byvekstavtaler». Ingen byer i Nordland er valgt ut til å ha «Bymiljøavtaler», vi er for små. Dermed er det bare en liten del av denne summen vi kan søke på.

For å nå målet om 400 000 El biler i 2020 ligger vi langt etter. Det er behov for på landsbasis 3 000 hurtigladere for å kunne nå et slikt mål, i dag er det ca 850. Spesielt her i nord er det et stort etterslep. Og det er her hvor vi har lange avstander at behovet virkelig er presserende. NTP sier intet om tiltak for dette.

Det blir mer av alt. Satsingen er den største noensinne. Det gjenstår da å se om kommende regjeringer bevilger i henhold til planen. Med det inntektspotensialet staten Norge har fremover, er det nok tvilsomt, noe som da vil gå på bekostning av Statens Pensjonsfond Utland(oljefondet), som var ment til fremtidige generasjoners pensjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags