Politikerlønn og politikerforakt

Narvik kommunestyre 2019-2023

Narvik kommunestyre 2019-2023 Foto:

Av
DEL

LeserbrevHva er sammenhengen? Det er at begge deler øker, også i Narvik. Hvordan kan velgerne ha tillit til våre folkevalgte når disse synes å prioritere egen lønnsøkning på bekostning av viktige samfunnsoppgaver som skole og eldreomsorg. Narvik kommunestyre har nettopp vedtatt et nytt reglement for politikerlønn som øker kostnadene med en million kroner. Det er kroner som vi ifølge rådmannen ikke har. Narvik kommune styrer mot millionunderskudd på driftsbudsjettet. Ordførers lønn er økt fra å tilsvare stortingspolitikers lønn i forrige periode, til nå å tilsvare Stortingets komitelederlønn, en økning på 7%. En endring som forplanter seg nedover i systemet via varaordførers lønn til frikjøpte politikere. Alle får mer i godtgjørelse fra 17. oktober. Nytt er det også at komitelederne skal få fast godtgjørelse, i tillegg til møtegodtgjørelse. En økning fra 0 til 137.00 kroner per år.

Hvordan kunne dette skje?

Vårt nyvalgte kommunestyre hadde sitt første konstituerende møte den 17. oktober. Som sak nummer 11/19 skulle nytt reglement for godtgjørelser av politiske verv behandles. Det besynderlige med behandlingen av denne saken var at den ble lagt frem for et «ferskt» kommunestyre under møtet uten noen demokratisk behandling i forkant. Ingen av partiene/gruppene hadde fått anledning til å behandle saken, stikk i strid med sedvane. Så har jeg oppfattet at ordføreren ikke spurte de folkevalgte om de ville utsette behandling av saken siden den var lagt på bordet under møtet. Heller ikke ble de folkevalgte gitt anledning til å ta 20 minutter til gjennomlesing/gruppebehandling. Når vi i ettertid ser at ordføreren var den som tjener mest (79.000 kroner) på at forslaget til nytt reglement ble vedtatt, så synes jeg det «lukter» inhabilitet og maktmisbruk.
Jeg tror velgerne synes det er ugreit at politikerne skal vedta sin egen godtgjørelse. Når det eneste organet (kommunestyret) som kunne moderert denne lønnsøkningen blir spilt ut over sidelinjen, så kan økt politikerforakt lett bli resultatet. Dermed taper demokratiet, og lysten til å delta i valg går ned. Narvik kommune hadde rekordlave 57% valgdeltagelse ved siste valg ligger nå i bunnsjiktet av norske kommuner.
Jeg håper at det i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2020 kommer et forslag på bordet om å endre vedtaket i sak 11/19 og gå tilbake til reglementet for forrige periode. En million spart her er også penger. Penger til å unngå reduksjon i driften av kommunens mer viktige oppgaver.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags